El cost fiscal en la declaració de la renda dels ajuts rebuts per a la compra d'un vehicle elèctric pot superar fins i tot els 2.000 euros en el cas de rebre l'ajuda màxima prevista en el pla Moves III, que és de 7.000 euros per als turismes elèctrics. Hisenda considera que els ajuts públics a l'adquisició de vehicles sostenibles són guanys patrimonials i han de ser inclosos en la declaració com un increment patrimonial no derivat d'una venda o transmissió. Com a conseqüència d'això, les subvencions per comprar un vehicle de baixes emissions tributen en la declaració de la Renda als mateixos tipus que s'apliquen als premis obtinguts en jocs, rifes o amb la loteria, per exemple.

📅 Renta 2022: calendari, dates clau, novetats i esborrany
 

La tercera edició del Programa d'Incentius a la Mobilitat Eficient i Sostenible (Moves III) està dotat amb 400 milions d'euros, ampliables almenys a 800 milions, i subvenciona l'adquisició de vehicles elèctrics endollables i de pila de combustible.

Aquesta nova edició augmenta els ajuts directes per a particulars i autònoms i finançarà amb fins a 9.000 euros la compra de furgonetes, amb fins a 7.000 euros l'adquisició de turismes i amb fins a 1.300 euros la compra de motocicletes si l'usuari achatarra un vehicle de més de 7 anys d'antiguitat. En cas de que no s'achatarre un vehicle antic, els ajuts podran assolir els 4.500 euros per als turismes. La tercera edició de MOVES també inclou una quantia addicional del 10% en els ajuts a la compra de turismes elèctrics destinats a l'ús de taxi o servei de VTC, la qual cosa afavoreix la substitució de vehicles que realitzen un elevat nombre de quilòmetres. En aquesta edició, el Govern d'Espanya va mantenir l'aplicació d'un descompte addicional d'almenys 1.000 euros per part del concessionari per a l'adquisició de turismes i furgonetes.

Simulador Renda 2022-2023: així pots saber si et surt a pagar o retornar
 

Com tributen els ajuts?

A l'hora de declarar l'ajuda, la subvenció del Moves III cal sumar-la a la base imposable general de l'IRPF com el salari, les rendes que procedeixen del lloguer d'immobles o les rendes de caràcter financer com les prestacions dels Plans de Pensions.

Aquest tipus d'ajuda no forma part de les rendes exemptes de l'IRPF, per la qual cosa cal reflectir-les en la declaració de l'exercici en el qual es meritin, en aquest cas 2022, com un increment de patrimoni que no prové d'una venda. Segons explica Aitor Fernández, expert fiscal de TaxDown, a ON ECONOMIA, els ajuts caldria incloure-les a la Casella 301: Altres guanys patrimonials derivats d'ajuts públics.

Per a una renda mitjana, el tipus de gravamen se situaria entre al voltant de 25% i el 30%, però per a les rendes més altes supera el 47% i, com a mínim, caldrà pagar el 19% de l'ajuda.

Per calcular quant toca pagar cal tenir en compte el tipus aplicable segons cada tram de renda de 2022, que són els següents.

  • Fins a 12.450 euros, es paga un 19%.
  • Fins a 20.200 euros s'aplica un tipus del 24%
  • En el tercer tram, fins a 35.200 euros, s'aplica un 30%.
  • En el quart tram, fins a 60.000 euros, s'aplica un 37%
  • Fins a 300.000 euros, s'aplica un tipus general del 45%
  • En el sisè tram, a partir de 300.000 euros, s'aplica un tipus del 47%.

En qualsevol cas, per saber el cost fiscal exacte de l'ajuda ha que tenir en compte també el tipus marginal que aplica cada comunitat autònoma en cada tram de renda el 2022 i el mínim exempt del contribuent, que pot incrementar-se en el cas de conviure amb descendents menors o ascendents amb alguna discapacitat.

Per exemple, un home solter resident en la Comunitat de Madrid que hagi rebut l'ajuda màxima de 7.000 euros pagaria el següent en funció dels seus ingressos:

  • Amb una renda de 20.000 euros i 7.000 euros d'ajuda rebuda, n'hauria de pagar 1.185 a Hisenda.
  • Amb una renda de 35.000 euros i 7.000€ d'ajuda rebuda, hauria de pagar 1.513 euros.
  • I amb una renda de 45.000 euros i 7.000 euros d'ajuda rebuda, hauria de pagar 1.705 euros.

En qualsevol cas, segons recorden l'expert de TaxDown, plataforma que assessora els contribuents per obtenir un millor resultat en la declaració de la renda, la factura a pagar per l'ajuda anirà creixent com més gran sigui el nivell de renda. Així, per exemple, a un declarant amb una renda anual de 100.000 euros, si obtingués l'ajuda màxima de 7.000 euros, li sortiria a pagar un total de 2.347 euros en impostos.

Fins a un any per cobrar

A més, l'ajuda cal declarar-la en la declaració de l'exercici en el qual es merita, encara que no s'hagi cobrat, la qual cosa pot donar lloc a què el receptor de l'ajuda hagi d'avançar els diners en el moment de la compra del vehicle i, a més, tributar el que correspongui per l'ajuda encara que no l'hagi cobrat encara.

Segons destaca Gregorio Serrano, sènior advisor de mobilitat Sostenible d'EY, les comunitats autònomes, que són les que tramiten aquests ajuts, estan tardant fins a un any a pagar els beneficiaris. Recentment, el secretari general d'Indústria, Francisco Blanco, va destacar que el principal retard en el desplegament dels ajuts englobats en el Pla Moves III deriva dels "embussos enormes" originats en les comunitats autònomes.

Malgrat tot, segons l'estudi EY Mobility Consumer Index 2022, Espanya és un dels mercats europeus amb més predisposició a passar-se al vehicle elèctric, ja que fins i tot un 62% dels conductors es mostra disposat a optar per un elèctric, híbrid o híbrid endollable quan hagi d'afrontar la compra d'un vehicle.