Espanya ha registrat 2.282 procediments concursals en el primer trimestre de 2024, un 58% més respecte al mateix període de l'any anterior, mentre que ha comptabilitzat 10.052 dissolucions entre gener i març, un 5% menys davant l'exercici passat, segons les dades extretes per Informa D&B. D'acord amb l'informe publicat aquest dilluns, la major part dels procediments comptabilitzats des de gener corresponen a concursos, 1.850, amb un increment del 40%.

Per la seva part, els procediments especials per a microempreses són els que més creixen percentualment, passant de 9 a 352, mentre que els 80 plans de reestructuració registrats fins al moment suposen una retallada del 33%.

"En finalitzar el primer trimestre s'aprecia un notable increment dels processos concursals respecte a l'any passat, del 58%, sent els concursos els que més pugen en nombre, amb 532 més, i els procediments especials en percentatge avancen un 3.800", ha assenyalat la directora d'Estudis d'Informa D&B, Nathalie Gianese.

Comerç i construcció, els sectors que més concursos acumulen

Segons es detalla a l'estudi, els concursos des de gener baixen únicament al sector de l'educació, un 7%, i en administració es manté, com l'any passat, sense cap. Comerç, amb 468, i construcció i activitats immobiliàries, amb 366, són els que més n'acumulen.

Els plans de reestructuració registrats en aquest primer trimestre també estan liderats pel comerç, amb 19, seguit molt de prop pels 18 de construcció i activitats immobiliàries, i comerç encapçala també els procediments especials amb 96, mentre que l'any passat només n'havia registrat 2 en aquests tres primers mesos.

Comerç és així el sector més afectat pels procediments concursals, amb un total de 583, una pujada del 75%, seguit pels 437 de Construcció i activitats immobiliàries que avança un 59,5%. Per la seva part, les xifres més elevades de dissolucions del trimestre es comptabilitzen en construcció i activitats immobiliàries, 2.570, un ascens de l'1%, comerç, 2.114, que creix un 1%, i Serveis empresarials, 1.556, un 1,5% menys en aquest cas.

Catalunya encapçala els concursos

Catalunya és la comunitat autònoma amb més concursos en el primer trimestre de l'any, 546, amb l'increment més gran en valor absolut, 187. Després d'ella, Madrid, amb 280, un 20% més que en el mateix període de 2023. Les dades descendeixen únicament a Aragó i les Balears, un 19% en ambdós casos, i Melilla, que no comptabilitza cap procés en aquests mesos.

Per la seva part, Madrid és la comunitat amb més procediments especials per a microempreses des del gener, 169, el 48% del total, i lidera a més els plans de reestructuració, amb 17, un descens del 32% respecte als tres primers mesos de 2023.

En total, Catalunya acumula durant el trimestre 586 procediments concursals, un 50% més, Madrid 466, un avenç del 79%, i València 297, pujant un 33%. Atenent les dissolucions, Madrid concentra el 24% del total, 2.453. Després d'ella, Andalusia, amb 1.561, i València, amb 1.138. Encara que lidera les dades, Madrid té el descens més elevat en valor absolut, en redueix 564, respecte a l'any passat, seguida per Navarra, que en retalla 223, un 64% menys. Aquests mesos les dissolucions baixen a més a l'Aragó, un 3%, Astúries, un 10%, Ceuta, un 37,5%, Melilla, un 27%, València, un 11%, les Balears, un 5%, i La Rioja, un 17%.