L'Ajuntament de Madrid obre aquest dimecres la convocatòria de dues de les sis línies de subvencions del Pla d'Ajuts Cambia 360, concretament les relatives al foment de la micromobilitat, això és, la compra de bicicletes, ciclomotors, motocicletes i quadricicles elèctrics, i a la compra de vehicles de mercaderies.

El termini de presentació de sol·licituds per a ambdues convocatòries, que tenen un pressupost total de 850.000 euros, es prolongarà fins al 30 de setembre. Podran rebre una subvenció els titulars que hagin adquirit aquest tipus de vehicles des del 30 d'octubre de 2023, recorda EFE.

Per a la línia d'ajuts Cambia 360 reservada al foment dels vehicles de micromobilitat, l'Ajuntament de Madrid destina aquest exercici 150.000 euros.

L'Ajuntament subvencionarà fins al 50% del cost del vehicle, no superant l'ajuda de 600 euros per a bicicletes elèctriques, els 700 euros per a ciclomotors elèctrics, els 1.000 euros per a motocicletes elèctriques i els 2.000 euros per als quadricicles elèctrics pesats (1.500 euros si són lleugers).

Com a novetat per a aquestes subvencions, les quanties es podran veure incrementades en 200 euros -tret d'en el cas de bicicletes elèctriques- si el destinatari de l'ajuda acredita la baixa definitiva voluntària d'un vehicle amb classificació ambiental A que tingui en vigor l'ITV en la data de publicació de la convocatòria.

D'altra banda, la convocatòria de Cambia 360 per a distribució urbana de mercaderies (DUM) busca afavorir els desplaçaments urbans protagonitzats pels professionals d'aquest sector sense emissions contaminants. El pla Cambia 360 destina 700.000 euros per a aquesta línia d'ajuts.

Per a l'adquisició de noves furgonetes (categoria N1, és a dir, vehicles de mercaderies la massa màxima dels quals no sigui superior a 3,5 tones) amb distintiu ambiental ZERO emissions es concedeixen 11.000 euros i per a un vehicle d'aquestes característiques ECO, 7.000 euros.

Per a la compra de camions lleugers (N2 -massa màxima superior a 3,5 t.) amb categoria ambiental ZERO es lliuren 12.000 euros i 8.000 euros, per a un ECO. Per a la compra de furgonetes (N1) i camions lleugers (N2) amb categoria C, augmenten les quanties a lliurar: seran de 5.000 euros i 6.000 euros, respectivament.

Aquests ajuts podran veure's incrementats si es disposa d'un altre vehicle per al seu achatarramiento. L'achatarramiento de vehicles de categoria ambiental "A" (sense distintiu ambiental) serà un requisit per optar a l'ajuda en els de categoria de classificació ambiental "C", i un incentiu de 3.000 euros addicionals per incrementar l'import a percebre en vehicles amb categoria de classificació ambiental "ZERO emissions" i "ECO".

Dins d'aquesta convocatòria de vehicles de distribució urbana de mercaderies, s'inclouen les subvencions per a la compra de bicicletes elèctriques per al repartiment de mercaderies amb un màxim de 600 euros, els ciclomotors elèctrics, amb un màxim de 700 euros i les motos elèctriques fins als 1.000 euros.

Per a quadricicles elèctrics, es reserven màxims de 1.500 euros (lleugers) fins a 2.000 (pesats).

La quantia a subvencionar per a aquests vehicles no podrà superar en cap cas el 50% del preu d'adquisició (sense accessoris ni imposats). Aquestes quantitats s'incrementaran en 200 euros si s'achatarra un vehicle A per a la compra de ciclomotors, motos elèctriques i quadricicle.