La creació d'empreses a Espanya es va disparar el mes de gener, però el nombre de societats que es van dissoldre van arribar al nivell més alt registrat l'any 2019. Així es desprèn de les últimes dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística aquest dijous, on s'observa que el nombre de noves societats mercantils va pujar un 15,6% el passat mes de gener respecte al mateix mes de 2022.

El número total va assolir les 9.472 empreses que, amb el repunt de gener, reflecteixen la tornada a la tendència positiva en la creació de companyies, després que el desembre de 2022 experimentés un descens interanual de l'1,6%. En aquest sentit, des d'Estadística assenyalen que per a la constitució de les empreses creades al gener es van subscriure alguna cosa més de 553 milions d'euros, la qual cosa suposa un 9,9% més el mateix mes de l'any anterior.

Per la seva part, el capital mitjà subscrit es va situar en 58.388 euros, disminuint un 4,9% interanual. Per activitat econòmica, el 19,4% de les societats mercantils que es van crear al llarg del primer mes de l'any es dedicava al comerç i el 16,8% a activitats immobiliàries, financeres i assegurances.

Les dissolucions es disparen, especialment en comerç i construcció

No obstant això, al mateix temps que va pujar el ritme de la creació de societats, també va créixer la dissolució d'empreses al gener, concretament un 5,8% respecte al mateix mes de 2022. D'aquesta manera, un total de 3.931 empreses es van dissoldre, sent la xifra més alta registrada des de 2019. Les dades de l'INE suposen que fins a 127 empreses van tancar les seves portes a Espanya cada dia del mes de gener.

Així mateix, de les 3.931 empreses que van tancar el mes de gener passat, el 84,8% el van fer voluntàriament, l'11,1% per fusió amb altres societats i el 4,1% restant per altres causes. Quant a les societats dissoltes per activitat econòmica principal, els percentatges més grans es donen també al comerç (18,5%) i en la construcció (15,5%).

Per la seva part, el nombre de societats mercantils que van ampliar capital va pujar un 8,2% el gener, fins a les 3.436 empreses. El capital subscrit a les esmentades ampliacions va superar els 2.787,1 milions d'euros, xifra un 35,9% superior a la de gener de 2022, mentre que el capital mitjà va ser de 808.795 euros, un 25,6% més.

Madrid i Catalunya lideren la creació d'empreses

Per comunitats autònomes, els territoris que van crear un major nombre d'empreses el mes de gener passat van ser Madrid (2.042 societats), Catalunya (1.868) i Andalusia, on es van crear 1.680 empreses. Pel costat contrari, les regions que menys societats van constituir el primer mes de l'any van ser La Rioja (45), Cantàbria (74) i Navarra (93).

Totes les regions van crear al gener més empreses que el mateix mes de l'any passat, excepte Cantàbria, que va mostrar un retrocés interanual del 2,6%. Els avenços més acusats en creació de societats mercantils es van donar a La Rioja (+60,7%), les Balears (+42,2%), Astúries (+38,1%), Navarra (+22,4%) i Madrid (+20,6%).

Quant a les societats mercantils que van tancar al gener, les comunitats amb més nombre de dissolucions el gener de 2023 van ser Madrid (1.387), Andalusia (532) i Comunitat Valenciana (320). Pel costat contrari, les comunitats autònomes amb menys societats mercantils dissoltes van ser Navarra (31), Cantàbria (35) i La Rioja (36).

Nou comunitats van elevar el seu nombre de dissolucions empresarials el mes de gener passat en taxa interanual, amb Múrcia (+120%), Navarra (+93,8%) i Madrid (+29,9%) a cap, mentre que van ser vuit les que van reduir els seus percentatges de tancament, amb especial atenció a Cantàbria (-18,6%), Galícia (-15,7%) i Comunitat Valenciana (-15,1%).

En termes mensuals (gener de 2023 sobre desembre de 2022), la constitució de noves empreses va pujar un 14,7%, la seva alça més gran en un mes de gener des de 2020, mentre que les dissolucions empresarials es van incrementar un 21,5%, pràcticament el mateix que el gener de 2022 (+21,8%).