Correus preveu realitzar 5.500 contractes de reforç a tot Espanya per garantir el compliment del servei públic durant el desenvolupament de les activitats relacionades amb els processos electorals i el vot per correu per a les eleccions generals que se celebraran el 23 de juliol.

L'entitat pública ha assegurat així mateix que es cobriran al 100% les vacances de la plantilla i es reforçarà l'atenció a les 2.389 oficines postals d'Espanya, així com a la xarxa de distribució i en els centres logístics.

Amb això, Correus cobrirà les gestions del vot per correu, que inclou l'admissió de les sol·licituds (per via telemàtica o presencial), el seu lliurament en les Delegacions Provincials de l'Oficina del Cens Electoral, el lliurament en mà de la documentació electoral remesa pel Cens als sol·licitants, així com l'admissió del vot per correu i la seva custòdia fins al seu lliurament durant la jornada electoral en les meses electorals corresponents.

Així mateix, Correus ha recordat que la seva col·laboració en les eleccions s'estén també al repartiment de les targetes censals i als enviaments de propaganda electoral, a més de les comunicacions a membres de les meses electorals, l'enviament als ajuntaments de la llista del cens, la recollida de documentació el dia de les eleccions, etc.

Així mateix, s'habilitaran finestretes exclusives per a eleccions i, si l'afluència el requereix, s'instal·laran al vestíbul taules addicionals específicament destinades a gestionar el vot per correu.

Reforç en oficines

Totes les oficines de Correus mantindran el seu horari habitual d'obertura fins després de les eleccions. A més, es realitzaran adequacions d'horari o obertures extraordinàries en dies no feiners, en funció de les necessitats que es detectin.

La xarxa d'oficines disposarà també de PDA addicionals per agilitar l'atenció als clients a les oficines amb més afluència de vot per correu i un empleat s'encarregarà de la gestió de les cues, atenent igualment amb un PDA.

També es potenciarà l'ús del sistema de cita prèvia que ja està funcionant a 503 oficines de tot el país. A més, a les oficines on sigui precís, s'activarà una opció en el gestor de torns per a 'vot per correu', a fi de prioritzar l'atenció o canalitzar-la cap a llocs específics, tot això per agilitar l'atenció i reduir les esperes a les oficines durant el període electoral.

Quant a la xarxa de distribució, també comptarà amb PDA addicionals, que facilitaran el lliurament de la documentació electoral. Així mateix, s'adaptaran les rutes de transport per a la tramesa de la documentació des del centre logístic a totes les unitats de distribució en funció de les necessitats.

Correus ha informat igualment que es reforçarà el servei en tots els centres logístics, incloent-hi l'ubicat a l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, per a la correcta gestió dels enviaments internacionals.

Els ciutadans que vulguin votar per correu en les eleccions generals poden sol·licitar fins al dia 13 de juliol (inclòs), en línia en la pàgina web o a qualsevol oficina de Correus d'Espanya, el certificat de la seva inscripció en el Cens Electoral. L'obtenció d'aquest certificat és requisit imprescindible per poder emetre el vot per correspondència, recorda l'empresa pública.