Catalunya va perdre 1.117 autònoms durant el 2022, una caiguda del 0,2% segons un estudi de l’Associació de Treballadors Autònoms (ATA). En concret, els treballadors autònoms a Catalunya van passar dels 558.654 el desembre del 2021, als 557.537 l’últim mes del 2022. Espanya, l’any passat va tancar amb 3.324.048 autònoms, en comparació amb els 3.325.252 del 2021.

Segons l’ATA, el 2022 va ser un “mal any” per l’afiliació dels autònoms, ja que es van perdre 1.204 treballadors, segons les darreres dades publicades per la Seguretat Social. El president de l’ATA, Lorenzo Amor, ha assegurat que es tracta de la “pitjor xifra” en termes absoluts des del 2012.

Cinc comunitats creixen en autònoms

En aquest sentit, les úniques comunitats en les quals ha augmentat l’ocupació per compte propi van ser les Canàries, Balears, Comunitat Valenciana, Comunitat de Madrid i Andalusia. L'afiliació d’autònoms va incrementar un 2,8% a les Canàries, que va sumar 3.747 treballadors per compte propi l’any passat, fins als 138.067. A les Balears, l’increment va ser de l’1,9%, l’equivalent a 1.798 cotitzant autònoms, i un total de 95.002 treballadors.

La Comunitat Valenciana va guanyar 1.988 autònoms, un 0,6% més respecte al 2021, i va comptabilitzar 362.228 empleats. Per la seva banda, la xifra de treballadors per compte propi a la Comunitat de Madrid va ascendir a 419.594, després de sumar 2.114 afiliats a aquest règim entre els mesos de gener i desembre del 2022, el que suposa un increment del 0,5% respecte de l’any anterior. Andalusia completa les comunitats amb creixement, amb un repunt del 0,3%, fins als 564.797 treballadors, el que equival a 1.958 nous autònoms. A més, Andalusia també és la regió amb més autònoms, seguida de Catalunya, amb 557.537 i Madrid, amb 419.594 cotitzant per compte propi.

Un empleado en un bar | Foto: Europa Press
Un treballador en un bar | Foto: Europa Press

Destrucció de llocs de treball

Ceuta i Melilla, per la seva banda, van liderar les pèrdues d'afiliats al règim d'autònoms. A Ceuta es van perdre 92 treballadors per compte propi el 2022, fins als 3.277, el que suposa una caiguda del 2,7%. A Melilla el descens va ser del 2,5%, fins als 4.358 treballadors per compte propi, 111 menys que l'any anterior. A La Rioja es van destruir 483 llocs de treball d'autònoms, amb un ajustament del 2,7%, fins als 24.719 treballadors afiliats al règim d'autònoms. Entre les comunitats autònomes amb les caigudes més accentuades també hi ha Castella i Lleó, on la feina d'autònom es va reduir un 1,5%, amb 2.806 treballadors menys i un total de 187.395 autònoms. 

Tant a Galícia com a Astúries es van destruir un 1,4% de llocs de treball. En el cas de Galícia va suposar la pèrdua de 2.897 treballadors entre gener i desembre, fins a arribar als 205.912, mentre que a Astúries van desaparèixer 1.000 autònoms, amb un total de 71.333. 

Per sectors

La xifra de dones afiliades al règim d'autònoms va augmentar un 0,6% i va sumar 7.816 treballadores per compte propi, el que suposa 1.212.832 empleades autònomes a Espanya. Per contra, la xifra d'homes autònoms es va ajustar un 0,4%, amb una pèrdua de 9.022 treballadors, que se salda amb 2.111.214 empleats per compte propi. A l'anàlisi per sectors s'observa un creixement del 4,5% de les activitats artístiques i d'entreteniment, on es van afiliar 3.415 persones, fins a sumar 79.288 treballadors en aquest àmbit. Les activitats immobiliàries es posicionen en segon lloc, amb 2.193 nous autònoms, un 4,2% més que l'any anterior i un total de 53.968 professionals. La informació i la comunicació van guanyar 2.798 autònoms el 2022, un 3,8% més que el 2021, fins a un total de 76.162 treballadors per compte propi a Espanya. 

No obstant això, el president de l'ATA ha advertit del comportament dels "tres sectors fonamentals" en els que s'han registrat les pitjors xifres. "És una davallada pel comerç, l'hostaleria i la indústria amb una forta pèrdua d'autònoms", ha advertit Amor. Les darreres dades reflecteixen una "important caiguda" del 2,6% al comerç, amb 19.699 autònoms menys en un any, fins als 752.535. A les activitats financeres el descens registrat va ser d'un 1,5%, amb 906 autònoms menys i un total de 59.331. A la indústria es van destruir 2.810 llocs de treball, amb un total de treballadors en aquest règim de 212.820 persones, un 1,3% menys que l'any anterior. 

La pèrdua de llocs de treball en hostaleria i en agricultura va ser d'un 1,1%, amb 3.367 llocs de treball menys en hostaleria i 2.810 menys en indústria. Al sector dels transports també es van perdre afiliats l'any passat, amb una caiguda anual del -0,5%, el que suposa 1.102 treballadors menys en un any.