Catalunya va superar els 100.000 milions d’euros d’exportacions el 2023 per primer cop a la seva història, gràcies a la recuperació del comerç mundial després de la pandèmia i la crisi inflacionària arran de la invasió russa d’Ucraïna, i a una indústria revifada per la moderació dels preus industrials.

La gran protagonista darrere d’aquest rècord és l’empresa catalana, exportadora nata que va saber aprofitar les oportunitats, amb la indústria alemanya i italiana en hores baixes, per vendre encara més a fora. De fet, Catalunya va tancar el 2023 amb més empreses internacionalitzades que mai, prop de 7.900, una xifra que s’ha disparat des d’abans de la pandèmia.

Les xifres recollides en l’Informe Anual de l’Economia Catalana 2023 reflecteixen que unes 14.000 empreses van vendre a l’exterior l’any passat. No obstant, no totes es consideren exportadores regulars, és a dir, que tenen mercat a fora i hi venen de forma habitual. Aquestes són 7.882, 170 més (2,2%) que el 2022. Però no creix només el nombre d’empreses, sinó també el que venen fora: de mitjana, van facturar 10,9 milions exportant, un 2,6% més. Per tant, el que van exportar globalment va ser d’uns 86.000 milions.

L’informe presentat pel Govern divideix les empreses en dos grups en funció de la quantitat de vendes a fora. La majoria no arriben als 5 milions d’euros, però les que generen el gran volum són les que estan per sobre. Aquestes últimes van incrementar-se fins a les 1.940 empreses, amb una facturació internacional mitjana d’uns 41 milions d’euros.


Les empreses que exporten més de 5 milions d’euros s’han disparat després de la pandèmia. El 2023 només pugen un 1,5%, però respecte el 2019, és a dir abans de la Covid, pugen més d’un 20%, tot i la davallada del 2020. Respecte el 2008, quan va esclatar la crisi financera, molt més prolongada que la del coronavirus, el nombre d’aquestes empreses ha augmentat un 57%.

“El més interessant a destacar és que després del parèntesis de la pandèmia, les empreses exportadores regulars de més de 5 milions han fet un salt de nivell. Les empreses exportadores consolidades i amb una elevada facturació a l’estranger a Catalunya han crescut més intensament”, destaca Josep Santacreu, president de la Cambra de Comerç de Barcelona.

El sector que concentra més de la meitat de les empreses considerades grans exportadores és la indústria, si bé l’any passat va perdre una mica de pes. Dins d’aquest sector, les empreses químiques són les que encapçalen el rànquing, amb 222 el 2023, seguides de les d’alimentació i les de maquinària. Les que més creixen respecte a abans de la pandèmia són les de paper, alimentació i metal·lúrgia. Les d’alimentació i beguda són les que més s’han reproduït en els últims 15 anys, doncs les empreses que venen a l’exterior suposen gairebé el doble que el 2008.


Santacreu valora que les dades "posen de relleu que les empreses catalanes tenen molta cultura exportadora i que el comerç internacional és un dels principals motors econòmics per al país". "L’economia catalana es troba plenament integrada a la globalització i les empreses del territori entenen que als mercats internacionals hi ha oportunitats de negoci", remata.

Les empreses catalanes, líders espanyoles en exportació

L’ADN exportador es nota també en el pes que tenen les empreses catalanes respecte a les del conjunt de l’Estat. Segons les dades que recull el mateix informe, les grans exportadores catalanes són el 28,4% del total d’Espanya, percentatge que ha pujat una dècima des de la pandèmia però que cau gairebé dos punts respecte al 2008. En el cas de les grans exportadores de la indústria, el pes català encara és més alt, del 31,7%, percentatge que cau 1,7 punts des del 2019.

El president de la Cambra de Comerç destaca que el pes de les empreses exportadores catalanes en el conjunt de l’Estat és “molt superior al percentatge que representa l’economia catalana en el PIB espanyol”, del 19%. “Aquest fenomen s’explica, en part, per una major especialització de l’economia catalana en el sector farmacèutic, químic, industrial i agroalimentari, sectors que es caracteritzen per una elevada intensitat exportadora”, afegeix Santacreu.

El Govern va destacar en la presentació que “Catalunya concentra bona part de les grans empreses regulars de l’Estat en la majoria d’indústries manufactureres”. De fet, en els sector farmacèutic i tèxtil, són més de la meitat, en el químic, el 44% i en plàstics i cautxú, paper i productes electrònics i informàtics, més d’una tercera part.

El 2024, a la baixa

La bona ratxa del 2023 no està seguint aquest any. Ángel Hermosilla, secretari general del Col·legi d’Economistes de Catalunya, destaca que “el 2023 va ser un any molt positiu en un context d’alta competitivitat, perquè els preus eren més baixos que als països del nostre entorn”, però adverteix que aquest any ha començat a la baixa i fins a l’abril, les exportacions no han vist una dada mensual positiva, per la qual cosa veu difícil que es torni a superar el rècord.

“Serà difícil millorar el 2024, perquè el context europeu, que és el nostre principal mercat, no és positiu, estem parlant d’un creixement de l’economia del 0,5%”, afegeix Hermosilla, que confia en la recuperació d’Alemanya però no creu que sigui prou ràpida com perquè aquest any se superi el rècord exportador del 2023. Les empreses catalanes i espanyoles tenen un altre factor en contra i és que han perdut competitivitat perquè els preus als països del nostre entorn han baixat i s’han anivellat als preus a l’Estat.