Un 61% de les empreses catalanes coneixen els fons Next Generation, segons l'enquesta de clima empresarial del primer trimestre elaborada per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), i la Cambra de Comerç de Catalunya. O sigui, que quatre (3,9 per ser exactes) de cada deu empreses ni tan sols saben de la seva existència. A més, entre els que coneixen aquests ajuts, un 42% d'empreses considera que no els pot ajudar en la seva activitat empresarial i que, per tant, no els demanaran.

Només un 23,5% d'aquest 60% que els coneix ja ha demanat algun ajut, xifres millors que l'any passat, que era del 17,1%. Un 13,3% té intenció de fer-ho, pel 16,9% de l'any passat, i un 16,9% creu que necessita més informació per fer-ho, menys que el 23,9% de l'any passat. 

La presentació de massa documentació és el principal inconvenient, que apunten un 70% de les empreses, a aquests ajuts.  

Per sectors, el comerç, amb un 47,4% de reticència, la construcció, amb un 39,6%, i la resta de sectors (sense comptar els mencionats, l'hostaleria i la indústria), amb un 52,6%, són els que més consideren que la seva activitat no s'adequa als ajuts europeus. 

L'hostaleria, molt colpejada pels tancaments de la pandèmia, és el sector on més ajuts s'han demanat (un 26,7%) i on més coneixement (un 68%) existeix i la construcció (42,4%) el que menys. 

Aquesta línia de préstecs d'origen europeu administrada per l'estat espanyol va néixer com a injeccions econòmiques a les empreses per recuperar-se de la pandèmia i continuen repartint-se, sobretot per activitats lligades a la transició energètica. L'estat espanyol té assignats 750.000 milions d'euros entre préstecs i ajuts. 

Digitalització i transició ecològica

L'enquesta d'Idescat i la Cambra també analitza l'esforç que diuen fer les empreses per caminar cap a la transició ecològica i la digitalització, nous vectors de l'economia i vies claus per als fons europeus. Un 91% estan dedicant esforços a la digitalització bàsica del negoci, però només un 40,5% treballa per aconseguir comerç electrònic i només un 29% mira d'incorporar robòtica i altres tecnologies avançades de producció. 

Només la meitat de les empreses (un 49,4%) diu estar fent actuacions per disminuir l'impacte ambiental, xifra que es dispara a l'hostaleria (amb un 66,7%) i s'encongeix a la construcció, on només un 41,3% dedica esforços. Entre les empreses que treballen per reduir l'impacte ambiental, un 84,9% ho fa a través del reciclatge i l'economia circular, mentre que només un 54% està aplicant reformes per millorar aïllament tèrmic i fer servir materials sostenibles.