La Business Angels Network de Catalunya (Banc) ha tancat 2016 amb una xifra de finançament de 2,61 milions d'euros, el que suposa un rècord d'aquesta iniciativa. La xifra s'ha repartit al 50% entre els recursos aconseguits a través dels préstecs participatius i els generats mitjançant operacions de capital, que en total han estat 27 i que han permès créixer a empreses de diferents sectors, especialment aquelles tradicionals catalanes orientades a l'exportació.

En concret, destaquen empreses com la vitivinícola Cellers Melis, que comercialitza els seus productes als Estats Units, i l'especialitzada en l'ús de sistemes avançats de detecció hyperespectral, Lendel Media Solutions, per a usos i aplicacions en àrees de seguretat, gestió civil d'emergència pública, gestió d'infraestructures lineals, estudi de línies elèctriques i dels recursos naturals al subsòl.

El coordinador de Banc, Àlex Espona, ha manifestat el seu optimisme de cara a "les perspectives de creixement del sector i la qualitat de les companyies invertides". Ha precisat que la xarxa catalana contínua treballant "per aportar el màxim valor" els seus inversors, maximitzant l'eficiència del capital en la tramitació i obtenció de préstecs participatius orientats al creixement i l'expansió.