Durant el 2016, els accidents laborals van créixer prop d'un 9% a Catalunya, segons l'Observatori del Treball i Model productiu de la Conselleria de Treball, Assumptes Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

En total, prop de 90.000 persones van demanar la baixa fruit d'un accident laboral. La majoria d’ells van ser de caràcter lleu, mentre que 543 sinistres van ser greus, lamentant fins i tot 68 morts a Catalunya.

Les empreses i organitzacions han de vetllar per la prevenció de riscos laborals entre els seus treballadors i apostar per mesures que tinguin com a finalitat evitar i reduir la sinistralitat i els problemes de salut al lloc de treball.

La seguretat com a principal objectiu

Gas Natural Fenosa va llançar el 2012 el “Pla de Compromís de Seguretat i Salut”, una iniciativa encara vigent que pretén anar més enllà dels aspectes formals i del compliment de les obligacions legals, per tal de promoure activament accions per a la millora continua de les condicions de treball i en la gestió de la seguretat, la salut i el benestar.

Els principals reptes del Pla són treballar per tal de reduir la sinistralitat, conscienciar els treballadors que la seguretat i la salut són una responsabilitat individual no delegable, vetllar perquè qualsevol situació laboral de risc potencial sigui notificada, avaluada i gestionada d'una forma apropiada i establir l'aprenentatge com a motor de la cultura de la seguretat. En definitiva, defensar la idea que qualsevol accident pot ser evitat i treballar per aconseguir una fita: reduir els accidents a zero.

20111101 GENERACION CCC ESP 5809

El Pla ha aconseguit reduir l'accidentalitat de Gas Natural Fenosa entre el 2012 i el 2016 en un 83%

Fins a la data, els resultats de la iniciativa resulten satisfactoris. El Pla ha aconseguit reduir l'accidentalitat en un 83% a tot l'Estat espanyol entre el 2012 i el 2016, un 29% en el darrer any. En part, gràcies a les noves eines que la companyia ha proporcionat, com les sessions de formació, diferents accions preventives i de comunicació per a tot el grup. Només el 2016, la companyia va impartir prop de 240.000 hores de formació en seguretat i salut. Per aquest motiu, l'empresa ha estat la primera multinacional energètica a rebre el Certificat d'Empresa Saludable que concedeix AENOR.

L'empresa ha estat la primera multinacional energètica a rebre el Certificat d'Empresa Saludable

Mesures concretes

El Pla de l’empresa es concreta en una sèrie de projectes per als treballadors: des de la creació d'un servei mèdic per qualsevol consulta o atenció que puguin necessitar, fins a la posada en marxa d’un club esportiu per fomentar l’activitat física; o l'anàlisi i cura de les condicions laborals òptimes per als treballadors en matèria de lluminositat, ergonomia i climatització, entre d’altres.

Així mateix, els treballadors d’aquesta empresa realitzen sempre abans de començar qualsevol reunió amb dues o més persones l’anomenat “contacte de seguretat”. Es tracta d’una iniciativa en què un dels assistents exposa durant uns minuts un cas teòric o pràctic d’informació relacionada amb la seguretat i la salut per tal que entre tots es pugui analitzar, debatre i en definitiva, extreure conclusions amb l’objectiu de millorar de cara al futur.

Aquest canvi de cultura va més enllà dels mateixos treballadors de l’empresa. En primer lloc perquè el model ve impulsat des de l’alta direcció de la companyia i; en segon lloc perquè també inclou als seus proveïdors, empreses col·laboradores, clients i altres grups d'interès. Així, durant el 2016, es van realitzar més de 8.000 actuacions relacionades amb la coordinació d'activitats preventives amb empreses contractistes i més de 50.000 inspeccions de supervisió de treballs realitzats per elles.

20111101 GENERACION CCC ESP 5819

Lectura contador (1)
BRANDED CONTENT L'energia més a prop Núria Carbó