El 25% dels joves que busquen la seva primera feina tarda més d'un any a aconseguir-la. Així ho mostra l'enquesta de població activa (EPA) del tercer trimestre, que destaca que un de cada quatre joves dels 216.200 que busquen la seva primera feina tarda més de 365 dies a obtenir-la. Aquest col·lectiu s'emmarca en el més de mig milió de menors de 25 anys a l'atur, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que xifra en 333.400 les persones de qualsevol edat que busquen un primer lloc de treball.

Falta d'experiència

En aquesta recerca sorgeixen dos problemes, segons recullen des de l'INE: la falta d'experiència i la baixa formació, encara que l'any passat la taxa d'abandonament primerenc de l'educació a Espanya es va situar en el 13,9%, molt lluny del 31,7% de 2008, però encara superior a la taxa mitjana de la UE (9,6%), segons el document Joves i mercat de treball del Ministeri de Treball i Economia Social.

Aquesta falta de formació té conseqüències, ja que els joves amb baix nivell educatiu presenten unes taxes d'ocupació més baixes: per als de 16 a 24 anys, se situa en el 17,3%, davant el 25% en el nivell mitjà de formació, mentre que en els joves de fins a 29 anys se situen en el 27,8% i el 34,5%, respectivament. Al contrari, per als joves amb nivell d'estudis alt, les taxes d'ocupació es mantenen en nivells molt superiors: el 57,8% entre els joves fins a 24 anys, i el 73,4%, fins a 29 anys, d'acord amb l'informe del Ministeri de Treball.

Atur juvenil

L'OCDE insisteix en l'informe Estudi econòmic d'Espanya 2023 que les persones "amb un baix nivell educatiu corren un risc més gran d'atur estructural" i treballen en "llocs de treball rutinaris" que podrien ser automatitzats o en sectors estacionals, com el turisme, que genera una situació de temporalitat i inestabilitat financera. L'informe, a més, alerta de les "àmplies diferències regionals" que hi ha a Espanya referent a l'atur juvenil, ja que a Catalunya i País Basc se situa en l'entorn del 20%, mentre que a Andalusia i Extremadura supera el 35%.

Disminueixen els "ni-nis"

Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, a Espanya hi havia 1,12 milions de "ni-nis" (joves de 16 a 29 anys que ni treballen ni estudien) en el tercer trimestre de 2023, 22.000 menys que en el mateix període de 2022, mentre que els "si-sis" (els joves que treballen i estudien) van augmentar en 112.500, fins als 954.300.

En percentatges i amb dades del segon trimestre de 2023, el 75,7% dels joves de 16 a 24 anys estudia i d'ells el 15,5% també treballa, mentre que si s'amplia l'edat fins als 29 anys, el 60% està estudiant i d'ells el 24,5% està a més ocupat, segons el Ministeri de Treball i Economia Social.

Finalment, l'informe de l'OCDE presta una especial atenció a la situació d'aquells que ni treballen ni estudien, i suggereix que "un coneixement granular" sobre aquest grup pot ajudar a desenvolupar "mesures més ràpides i específiques per donar-los" suport.