La gran renúncia es dispara a Espanya. El fenomen social que va començar als Estats Units el juliol de 2020 ha aterrat a Espanya i ha provocat una renúncia massiva de professionals a tots els sectors del país. En concret, la xifra d'empleats que van abandonar la seva ocupació va créixer un 110% durant la primera meitat de 2022. Segons l'autora del VII Baròmetre DCH – La Gestió del Talent a Espanya, Portugal i Llatinoamèrica 2022, Pilar Llácer, "l'aturada d'activitat presencial que va suposar la pandèmia va canviar per sempre els hàbits de consum i la forma de treballar de les persones, però, sobretot, va remoure la nostra raó de ser: el per a què treballem i ens aixequem cada dia. I aquest fenomen ha afectat totes les generacions de les empreses, no només a millenials i centenials."

Segons l'estudi, tres de cada quatre empleats aposta per abandonar les organitzacions per estar descontents amb el seu salari, seguit per la falta d'expectatives a la seva carrera (en un 56% dels casos) i per l'estil de lideratge i la flexibilitat de la jornada laboral. En aquest sentit, els resultats del baròmetre apunten que el 40,3% dels directius enquestats considera que la vinculació a l'empresa és la dimensió més afectada per aquest nou context de la gestió del talent, seguit de l'atracció, amb un 36,9%.

L'estudi també constata la importància dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per a la gestió de talent, així com la importància d'implementar iniciatives d'igualtat de gènere. La reducció de les desigualtats i els projectes per impulsar el creixement econòmic i feina decent també són considerats rellevants pels directius.

Reclutament a través de TikTok

Les tendències d'ocupació de les empreses respecte a perfils de reclutament s'han centrat en la contractació de perfils júniors amb un 38,12%, destacant-se la pujada de perfils de middle management i sènior, continuant amb la tendència de l'any 2021 d'incorporar perfils amb més experiències. Respecte a les fonts de reclutament utilitzades, destaca l'increment per a posicions júniors de xarxes socials com Tiktok amb un 97%, i per a middle management i sènior la confirmació de Linkedin amb un 59,62% com a canal preferit per al reclutament d'aquests perfils.

A més, en analitzar el percentatge de contractacions per departament, les àrees amb més increment de personal es donen en: operacions i logística 19,32%, l'àrea comercial amb un 17,64% i, en tercer lloc, tecnologia amb un 16,64%. El percentatge més baix és l'àrea de direcció general, amb un 7,79%, encara que es produeix un increment d'un 1,85% respecte a l'any anterior. Destaca igualment la pujada de les posicions relacionades amb l'àrea d'operacions i logística i comercial, que superen per primera vegada en els últims anys a les posicions de tecnologia.

Atracció de talent

A l'hora d'atreure i retenir el talent, destaquen les estratègies d'Employer Branding (reputació d'una organització com a ocupadora), amb l'objectiu de construir els valors de marca d'una companyia perquè sigui reconeguda com a bon ocupador. Els factors que els directius de recursos humans tenen en compte a l'hora de captar l'atenció del millor talent són, en un 62,50% dels casos, la carrera professional, seguit de la marca de l'empresa (un 61%), les polítiques de flexibilitat i conciliació (un 51%) i l'estil de lideratge (un 50%). En menor mesura tenen en compte les polítiques de responsabilitat social corporativa (27,25%), la tecnologia (25%), les polítiques d'inclusió i discapacitat (20,75%) i les instal·lacions (15,50%). Entre les conclusions de l'estudi d'EAE Business School es constata que la carrera professional continua sent fonamental, juntament amb les polítiques de flexibilitat i conciliació.

L'abril de 2021, als Estats Units quatre milions de nord-americans van renunciar als seus llocs de treball. Dos mesos més tard, aproximadament 3,9 milions de treballadors nord-americans també van apostar per deixar el seu lloc de treball. L'octubre del mateix any, l'Oficina d'Estadístiques Laborals va informar que les taxes d'abandonament dels treballadors dels serveis d'alimentació van augmentar fins al 6,8%, xifra que va ser molt per sobre de la mitjana del sector del 4,1% en els últims 20 anys.