La Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM) ha constatat que els terminis de pagament a proveïdors a Espanya continuen sent, un any més, superiors als permesos per la llei. El 2023, el termini mitjà de pagament del sector privat va augmentar 3 dies, fins als 70 dies; mentre que el del sector públic es va reduir 12 dies, fins a una mitjana de 55 dies. Segons l'últim informe de PMcM, el tipus de client per mida d'empresa que més tarda a pagar són les grans empreses —les que tenen una facturació superior a 50 milions d'euros—. En l'àmbit públic, és l'administració local la que més tard paga. La segona pitjor pagadora és l'administració regional, i la tercera, l'administració central.