El volum d'inversió en projectes residencials destinats al lloguer o la venda de carteres d'actius llogats va ascendir a 2.560 milions el 2022. Es tracta d'una xifra històricament elevada i que representa un increment del 52% sobre 2021, segons un informe elaborat de BNP Paribas Real Estate.

Si s'analitza l'activitat inversora registrada en l'últim trimestre de l'any, s'observa com el mercat residencial de lloguer va ser el més actiu en comptabilitzar operacions per un volum total de 672 milions d'euros, la qual cosa suposa el 28% de la inversió trimestral. Per mercats, Madrid va representar el 45% del capital invertit, mentre que Catalunya va canalitzar el 24% de la inversió, on va destacar la compra per part de Patrizia a BeCorp de 1.500 habitatges de lloguer.