Aena més que duplica els beneficis nets en el primer semestre d'aquest 2023 fins a assolir 607,7 milions d'euros, un registre que multiplica els 277,5 milions de l'any passat i que, fins i tot, està per sobre dels 559 milions dels primers sis mesos de 2019, abans de la pandèmia de coronavirus. L'ebitda es va situar en 1.170,3 milions d'euros, un 49,5 % més.

El gestor aeroportuari que presideix Maurici Lucena també va disparar el trànsit de passatgers en el primer semestre fins els 144,1 milions, un 22,8 % més, superant així també el del mateix període de 2019. Respecte a abans de la pandèmia, suposa un 105%. Aena opera aeroports a Espanya, al nord-est del Brasil i Londres-Luton.

En una nota tramesa aquest dimecres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Aena subratlla que aquests registres de passatgers en el primer semestre de 2023 suposen una recuperació del 100,5 % del trànsit previ a la pandèmia de coronavirus. Els moviments als aeroports espanyols van assolir els 129,4 milions de passatgers, un 23,4% més que l'any anterior, i representa el 101,2% del trànsit dels sis primers mesos de 2019.

Els ingressos totals consolidats del primer semestre de 2023 van augmentar fins als 2.333,2 milions d'euros, un 24,1% més, mentre que els ingressos aeronàutics van assolir 1.277,1 milions d'euros, un 19,4% més. Respecte als ingressos comercials, també per sobre dels nivells de 2019, van assolir els 715,3 milions d'euros, amb un augment del 29% respecte al primer semestre de 2022. Respecte a l'activitat comercial, les vendes totals van superar en un 13,5% els nivells de 2019, i els ingressos per rendes fixes i variables facturades i cobrades en el període van superar en un 19% les xifres de 2019.

Increment de costos

Tanmateix, el negoci regulat es va veure "parcialment frenat" pel fet que no es va reconèixer en les tarifes aeroportuàries els forts increments de costos en la prestació dels serveis aeroportuaris des de l'aprovació del DORA 2, segons precisa la nota. Precisament, el consell d'administració va aprovar en la seva reunió de dimarts la proposta tarifària aplicable a partir de l'1 de març de 2024, que fixa l'ingrés màxim anual ajustat per passatger (IMAAJ) per a 2024 en 10,35 euros per persona, fet que suposa una variació del 4,09% respecte la dada de 2023, que era de 9,95 euros per passatger.

El deute financer net comptable consolidat del grup va quedar en 7.071,8 milions d'euros, davant els 6.242,9 milions d'euros de 2022, amb la qual cosa la ràtio d'endeutament financera neta sobre ebitda es va situar en 2,87 vegades, quan al d tancament de 2022 era ters vegades.

L'efectiu net generat per les activitats d'explotació va assolir 1.048,5 milions d'euros, davant els 783 milions del primer semestre de 2022. La inversió pagada entre gener i juny de 2023 va ascendir a 1.043,9 milions d'euros, fet que representa un increment de 660,2 milions d'euros respecte els sis primers mesos de 2022.

La major part s'ha destinat a la millora de les instal·lacions i de la seguretat operacional dels aeroports, i inclouen 611,5 milions d'euros pels pagaments obligatoris de la concessió del bloc d'onze aeroports del Brasil.