El mercat laboral espanyol es prepara per a una jubilació massiva en els pròxims 15 anys i aquest fet pot deixar un gran buit en alguns tipus de feines. Un de cada tres treballadors en edat laboral té entre 51 i 64 anys i, per tant, es preveu que pugui fer efectiva la seva retirada en els anys que venen. Les dades són de l'estudi FPAnálisis, realitzat per l'Observatori de l'FP de Caixabank Dualiza en col·laboració amb Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad, que s'ha fet públic aquest dilluns. 

Entrant a la xifra concreta, són 9.481.311 del total de 30.555.766 persones en edat laboral les que tenen avui entre 51 i 64 anys i que, per tant, amb molta probabilitat se sumin a la població jubilada més aviat que tard. La xifra contrasta amb els 7.327.602 treballadors o potencials treballadors que tenen entre 16 i 30 anys, un 24% del total. Enmig, hi ha 13.736.853 persones en edat laboral entre 31 i 50 anys, grup més nombrós amb un 45% sobre el total.

La diferència entre els que surten i els que entren en el mercat de treball, que pot generar alguns buits importants, serà major en el nord-oest del país i a la regió central.

Comunitats com Astúries (amb un 36,5% de persones majors de 51), Castella i Lleó (35,9%), Cantàbria (34,1%) o Galícia (33%), són les que tenen un major percentatge de persones entre 51 i 64 anys. El diferencial en aquestes comunitats entre aquest grup d'edat i els que tenen entre 16 i 30 aconsegueix el 17,8% a Astúries, el 14,5% e Castella i Lleó, el 13,3% a Cantàbria i el 12,6% a Galícia.

A Catalunya, el diferencial és menor, d'un 4,7%. Existeixen un 29,8% de persones d'entre 51 i 64 anys per un 25,1% de joves d'entre 16 i 30. Un 45,1% ocupen la franja central de persones entre 31 i 50.

Múrcia és, entre totes, la comunitat que mostra menors diferències poblacionals entre els dos extrems d'edat activa. Amb una diferència del 2,3%, compta amb un 28,6% de persones d'entre 51 i 64 anys i un 26,3% d'entre 16 i 30.

Per sectors, l'administració pública i defensa és el que més jubilacions afronta -gairebé el 45% té més de 51 anys-, per davant de les activitats immobiliàries, on hi ha un 41,4% de persones que encaren la jubilació en els 15 anys vinents.  

Sobrequalificació

La gran retirada pot generar també una sobrequalificació del mercat de treball, doncs les persones que tenen previst o haurien de jubilar-se en els pròxims anys tenen una formació inferior a les que s'han d'anar incorporant o s'han incorporat recentment al mercat laboral.

Un 36% de les persones en edat laboral d'entre 51 i 64 anys tenen només la formació obligatòria, per un 29% que tenen educació universitària i un 20% que té Formació Professional. Entre els més joves, d'entre 16 i 30 anys, la tendència s'inverteix i predominen amb un 35% els que tenen educació universitària, per un 27% amb educació obligatòria i un 20% amb Formació Professional. 

La sobrequalificació ja afecta set de cada deu tècnics de Formació Professional de Grau Superior (67,4%), que tenen una funció que està per sota d'allò que han estudiat, i també al 36% dels universitaris. L'estudi alerta que "anem cap a un escenari productiu amb problemes per l'escassetat de persones treballadores potencials en quasi totes les activitats econòmiques".