L'economia espanyola va créixer un 5,5% el 2022, la mateixa taxa que la registrada en l'exercici anterior. Així es desprèn de les dades provisionals de Comptabilitat Nacional publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que reflecteixen un creixement del PIB (Producte Interior Brut) malgrat que totes les previsions apuntaven a una desacceleració de l'economia pel context econòmic internacional marcat per la guerra a Ucraïna.

En aquest sentit, l'economia espanyola va encadenar en 2022 el seu segon creixement anual consecutiu. El primer va ser el creixement del 5,5% que va registrar en 2021 i que va suposar el retorn a taxes positives després del descens històric del PIB del 11,3% provocat per la irrupció del coronavirus.

Les dades publicades reflecteixen que la demanda nacional (consum i inversió) va aportar 2,8 punts percentuals al creixement i la demanda externa (exportacions i importacions), 2,6 punts. Respecte al quart trimestre de 2022, el PIB va registrar un increment del 0,2%, tan sols una dècima més que en els tres mesos anteriors.

L'avanç del PIB del 5,5% registrat en 2022 supera en 1,1 punts la previsió de creixement del govern espanyol per a aquest exercici, que estimava un increment del 4,4%. També està per sobre de les projeccions d'alguns organismes com l'FMI (5,2%), el panell de Funcas (5%) i el Banc d'Espanya (4,6%).

Les dades de l'INE incorporen diferents revisions que afecten trimestres anteriors, per la qual cosa, a més d'haver-se revisat una dècima a l'alça el creixement trimestral del tercer trimestre de 2022, també s'ha elevat dues dècimes la taxa trimestral del segon trimestre, fins al 2,2%, i s'ha rebaixat fins al 0,0% la del primer trimestre.

L'organisme també ha revisat quatre dècimes a l'alça la taxa interanual del tercer trimestre de 2022, fins al 4,8%, i en dues dècimes la del segon trimestre, fins al 7,8%. Per contra, la del primer trimestre s'ha rebaixat una dècima, fins al 6,9%.

La contribució de la demanda nacional va ser dos punts inferior a la del trimestre anterior

A preus corrents, el PIB de 2022 es va situar en 1.328.922 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 10,1% respecte al registrat en 2021.Quant a la taxa interanual, el PIB del quart trimestre va créixer un 2,7%, la qual cosa suposa 2,1 punts menys que en el trimestre anterior (4,8%). Un fet que s'explica fonamentalment per la menor aportació de la demanda interna.

D'aquesta manera, la contribució de la demanda nacional al creixement del PIB interanual va ser de 0,6 punts, és a dir, 2 punts menys que en el tercer trimestre de 2022. Per part seva, la demanda externa va contribuir amb 2,1 punts al creixement de l'economia, una dècima menys.

El consum de les llars va moderar el seu creixement interanual més de dos punts en el quart trimestre, fins al 2,6%. Per part seva, la despesa pública va augmentar un 1,9% després de quatre trimestres en negatiu. La inversió va desaccelerar el seu creixement 3,9 punts, fins al 2%, registrant el seu menor repunt des del quart trimestre de 2021.

En el costat de les exportacions, aquestes es van incrementar un 7,6% interanual en el quart trimestre de l'any, amb la despesa dels estrangers a Espanya en negatiu (-3,5%) enfront del creixement del 92,1% registrat en el trimestre previ. Per part seva, les importacions van moderar el seu creixement interanual més de sis punts, fins al 2,2%, amb la despesa dels espanyols a l'estranger pujant a una taxa del 16,6%.

Baixa el consum de les llars a final d'any

Referent a l'últim tram de l'any, el consum de les llars va disminuir un 1,8% entre octubre i desembre (+1,8% en el trimestre anterior). Es tracta del seu primer descens trimestral des del primer trimestre de 2021. L'INE ha revisat a l'alça les dades del primer, segon i tercer trimestre de 2022 del consum privat en 1,1 punts, sis dècimes i 1,9 punts, respectivament.

Addicionalment, la despesa pública va accelerar el seu creixement trimestral tres dècimes, fins al 1,9%, mentre que la inversió es va contreure un 3,8% en el quart trimestre, el seu major descens trimestral des del segon trimestre de 2020, quan va arrencar la pandèmia.

Quant a l'ús de l'economia, en termes d'hores treballades, aquest va baixar un 0,1% en el quart trimestre, una dècima menys que en el trimestre anterior. En termes interanuals, el nombre d'hores efectivament treballades va moderar el seu creixement cinc dècimes, fins al 2,7%.

Per part seva, els llocs equivalents a temps complet es van incrementar un 2% interanual, vuit dècimes menys que en el tercer trimestre. La xifra reflecteix que en un any s'han creat 386.000 llocs de treball equivalents a temps complet.

El govern espanyol destaca les dades enfront dels "profetes de l'apocalipsi"

L'organisme estadístic explica que, per diferents raons relacionades amb el calendari de disponibilitat d'algunes de les fonts utilitzades en l'últim trimestre de l'any, el volum d'informació avançada en l'avanç de dades d'aquest divendres ha estat menor que en ocasions anteriors. 

Aquesta situació, al costat de la dificultat per al mesurament estadístic que ha provocat un canvi de conjuntura com el de la crisi del Covid, "fa preveure que les futures revisions dels resultats avui publicats puguin ser d'una magnitud major que l'habitual", assegura l'INE.

L'avanç de dades de l'INE està elaborat amb la informació disponible fins a novembre en la majoria dels casos, encara que també ha inclòs estimacions d'indicadors per al mes de desembre basades en dades administratives i altres fonts addicionals.

La reacció del govern espanyol davant la publicació de les dades de l'INE aquest divendres no s'ha fet esperar. En aquest sentit, el president de l'Executiu, Pedro Sánchez, ha destacat a través del seu compte de Twitter que el creixement de l'economia espanyola ha estat molt per sobre de les previsions, la qual cosa "confirma la solidesa i resiliència de l'economia espanyola".

Així mateix, Sánchez ha assenyalat que "enfront dels profetes de l'apocalipsi, avui tenim un fort creixement econòmic, la inflació més baixa d'Europa i rècord d'ocupació".