La competitivitat ha millorat en totes les comunitats autònomes amb un increment del 4,9% de mitjana nacional el 2022 respecte a 2021, malgrat ser un any molt inflacionista (8,4% de pujada de l'IPC) i ple d'incerteses, segons l'Informe de la Competitivitat Regional d'Espanya 2023 del Consell General d'Economista conegut aquest dimecres. Les comunitats més dinàmiques són aquelles que partien més a baix, amb Andalusia al capdavant, els dos arxipèlags i Extremadura, gràcies a l'estrebada del turisme. No obstant això, segons han assenyalat els autors del treball, José Carlos Sánchez, director tècnic, i Patricio Rosas, coordinador, la pujada no ha estat una millora realment significativa i mantenen la forta bretxa que les separa de les 13 comunitats restants.

Una vegada més, l'informe -que analitza 57 paràmetres diferents per mesurar la competitivitat regional agrupada en 7 epígrafs- mostra dos blocs molt diferenciats, un grup de territoris avançats i la resta al darrere. La Comunitat de Madrid repeteix com la regió més competitiva d'Espanya amb una puntuació de 15,82 a l'índex de competitivitat regional (ICREG), seguida del País Basc (13,22), que avança una posició en 2022, i Navarra (13,2) que el perd, qualificades d'amb una competitivitat "molt alta" en superar la ràtio de 12 i, en quarta posició, amb una nota "alta", Catalunya amb 11,16 punts.

Les restants comunitats estan en el grup de competitivitat "mitjana-baixa" (entre 9,5 i 7,5 punts de l'IGREG) i "baixa" (per sota de 7,5). Entre les primeres, la cinquena posició del rànquing nacional és per a La Rioja (9,42), que ascendeix un, ja que arrabassa a l'Aragó (9,39) i, a partir d'aquí, les posicions no han variat respecte a 2021. Dins de la categoria "mitjana-baixa", segueixen Castella i Lleó (9,03); Galícia (8,7), Cantàbria (8,5) i Astúries (7,68), que és l'única que no ha incrementat la seva ràtio, repetint el de 2021. I en l'escamot de cua, amb una qualificació de "baixa", la Comunitat Valenciana (0,13) és la primera d'aquest escamot, seguit per la Regió de Múrcia (7,45), Castella-La Mancha (7,14), Balears (6,54), Canàries (6,11), Andalusia (5,88) i, com a fanalet vermell, Extremadura (5,53).

Evolució

Els autors destaquen el fort increment de les Balears, que creix 0,51 punts sobre 2021; Canàries 0,57, Andalusia 0,49 respecte a l'any passat, i Extremadura, amb 0,37. Tanmateix, encara que escurcen distàncies dins del escamot de les regions amb una competitivitat "molt baixa", no aconsegueixen guanyar posicions. On si s'engrandeix la bretxa és entre les quatre de cap amb la resta, ja que totes elles s'han mostrat molt dinàmiques, amb un Madrid que augmenta 0,7 punts la seva competitivitat; Catalunya 0,55; País Basc 0,54 i Navarra 0,42, encara que els increments percentualment en aquestes quatre comunitats són inferiors a la mitjana, en partir de més amunt.

Així, en termes percentuals, Andalusia, Balears, Canàries, Extremadura i Galícia són les més dinàmiques, amb creixements "superiors a la mitjana", a continuació, Catalunya i Madrid a "la mitjana", pel que es manté la bretxa entre els dos territoris, i "inferior a la mitjana" les restants, a excepció d'Astúries, únic territori en el qual no augmenta la competitivitat de la seva economia.

Dels més elevats

Al llarg de 2022, la competitivitat estructural a Espanya va augmentar un 4,9% de mitjana ponderat de les 17 comunitats. Aquest increment de l'ICREG agregat es troba entre els més elevats de tota la sèrie disponible (2008-2022) i és, fins i tot, mig punt superior al calculat el 2021. El bon comportament de les variables del mercat de treball, la recuperació del sector turístic -reflectit en l'increment del trànsit aeri-, o el dinamisme de les variables tecnològiques, justifiquen aquest resultat. No obstant això, en comparació amb el creixement del PIB (5,8%), la variació de l'ICREG és una mica menor, però concorda amb el lògic "efecte rebot" que s'ha produït una vegada normalitzada, gairebé en la totalitat dels 17 territoris, l'activitat econòmica i social després de les restriccions derivades de la pandèmia.

En la categoria d'eficiència empresarial, l'informe analitza quatre aspectes relacionats entre si, encara que matisen que la competitivitat d'un territori està directament lligada amb la mida de les seves empreses. En el conjunt d'Espanya, només el 0,138% del teixit empresarial són grans companyies (superen els 250 empleats), davant el 0,165% de la mitjana de la UE. Només els quatre territoris més dinàmics es col·loquen per sobre de la mitjana comunitària: Madrid, amb un 0,263% de grans empreses; Navarra, el 0,19%; País Basc, el 0,169, i Catalunya amb el 0,165%. La següent, Aragó, amb un 0,123%, manté un salt considerable.

Entre els factors que pitjor s'han comportat aquest any, els autors han ressaltat el capital humà i l'entorn institucional. Sobre aquest últim, matisen que l'empitjorament, que es va produint des de fa diversos anys, s'explica per un mal comportament dels comptes públics, amb increments del dèficit disparats per la despesa que va suposar combatre la inflació durant l'any passat, i la ràtio deute per càpita, que com a conseqüència ha augmentat.