Els crèdits en vigilància especial, que la banca inclouen dins de la categoria d'estada 2 o fase 2, estan augmentant. Es tracta de préstecs que ja acumulen algun retard en el pagament, però que encara no s'han convertit en morosos (en aquest cas, passarien a la fase 3). El Banc d'Espanya avisa d'un "lleuger augment" dels crèdits en vigilància especial en el primer trimestre, ja que la ràtio es va situar a tancament de març en el 7,2% davant el 7,1% que registrava a finals de 2022.

Així el traslladava el director general d'Estabilitat Financera, Regulació i Resolució, Ángel Estrada, aquesta setmana durant la seva participació en el 'NPL Days España', segons recull Europa Press. En la trobada destacava que els préstecs classificats en 'estada 2' i el final dels quals és diferent de la compra d'habitatge, ha mostrat una "tendència a l'alça" durant el període.

Tanmateix, quant als préstecs dubtosos, classificats com a 'estada 3', continuen a la baixa i al març van caure en un 3,37% fins als 38.916 milions d'euros, davant els 40.277 milions que hi havia al desembre. D'aquesta forma, la ràtio de dubtosos era del 3,4% a tancament de març, davant el 3,5% de desembre i al 4,2% de finals de 2021.

En la mateixa presentació, el Banc d'Espanya posava en relleu que s'ha produït una amortització "extraordinària" a la cartera que els bancs tenen de crèdits avalats per l'ICO, la qual cosa suposa comptabilitzar 75.300 milions d'euros. No obstant això, la qualitat creditícia dels préstecs ICO va empitjorar en termes relatius, fins a assolir una ràtio de 8,2% el març, respecte a l'any anterior, si bé el supervisor explica que aquest augment es deu a la important reducció de l''estoc' d'aquests préstecs. A més, assenyala que ha disminuït la taxa de crèdits en vigilància especial d'aquesta cartera.

El crèdit continua caient

D'altra banda, el supervisor assenyalava que el crèdit havia caigut un 1,3% en taxa interanual el març de 2023, 0,6 punts percentuals més que en el quart trimestre de 2022. Aquest descens va ser una mica més acusat per a les llars que per a les empreses, i això malgrat la notable reducció de l'activitat creditícia a pimes.

Tanmateix, el crèdit nou va continuar creixent, amb un increment del 14,8% en el primer trimestre, encara que el seu avenç es va moderar en els últims trimestres. A més, el Banc d'Espanya assenyala que van caure les noves operacions firmades amb les llars, un segment que fa un any era "el més pròsper". Així mateix, es va accelerar el ritme d'amortització dels préstecs en gairebé tots els segments, una cosa que els propis bancs ja van traslladar en la presentació dels seus comptes del primer trimestre.

El supervisor explicava que, en el cas de les hipoteques, aquest ritme més important de les amortitzacions va afectar principalment els préstecs amb tipus variables, si bé es va estendre també a les hipoteques a tipus fix. També ha ressaltat que aquesta situació és més pronunciada entre les llars amb més ingressos.

Sobre la repreciación de les carteres creditícies, estima que a prop del 35% de les hipoteques variables i que eren 'vives' al desembre veuran pujar els seus tipus d'interès en almenys tres punts percentuals durant l'any, seguint la tendència a l'alça de l'Euríbor.