Les seves biografies sobre Erasme de Rotterdam, Calví o Fouché són fonamentals per entendre la història. Els seus retrats de Balzac, Dickens, Tolstoi i Dostojewsk han posat molta llum a la teoria de la literatura. Les seves memòries publicades com El món d'ahir són un documental important per entendre el segle XX.  Però quin és el secret candent d'aquest gran autor que va ser Stefan Zweig? T'ho explica Àngels Bassas.