Llengua

escales gent impersonal pixabay
Test de llengua Verbs impersonals Elena Costa
escriure pixabay
Test de llengua Impostors Elena Costa
conquesta balears
Test de llengua I això, qui ho diu? Elena Costa
puzzle pixabay
Test de llengua Guionets Elena Costa
llit gat pixabay
Test de llengua Dit i fet Elena Costa
foc bosc pixabay
Test de llengua Canvi climàtic Elena Costa
Adrià Pujol
Realitat augmentada Notes mentals Adrià Pujol
pensar pixabay
Test de llengua I si... Elena Costa
congelat pixabay
test de llengua Un Nadal no fa mal Elena Costa
grevol pixabay
Test de llengua Ara ve Nadal... Elena Costa
compres pixabay
Test de llengua Consumisme nadalenc Elena Costa