El conte de la criada

Dàlia R. bonet
Com som Ens volen dòcils Dàlia R. Bonet