Marina Porras

Marina Porras
Xuclamel

La presonera

Marina Porras
Marina Porras
Xuclamel

El nostre secret

Marina Porras
Marina Porras
Xuclamel

Matar el drac

Marina Porras
Marina Porras
Xuclamel

Donar pinso per caviar

Marina Porras
Marina Porras
Xuclamel

De Hemingway a Louis C.K.

Marina Porras
Marina Porras
Xuclamel

Un llegat difícil

Marina Porras
Marina Porras
Xuclamel

Sí, però poc

Marina Porras
Marina Porras
Xuclamel

Ferides obertes

Marina Porras
Marina Porras
Xuclamel

L’home que es va trobar

Marina Porras
Marina Porras
Xuclamel

Tares i tumors

Marina Porras