Marina Porras

Marina Porras
Opinió La paraula més perillosa Marina Porras
Marina Porras
Opinió Els bons dolents Marina Porras
Marina Porras
Opinió Els reis del cementiri Marina Porras
Marina Porras
Opinió La bona esposa Marina Porras
Marina Porras
Opinió La primavera esguerrada Marina Porras
Marina Porras
Opinió El final d’un desert Marina Porras
Marina Porras
Opinió Les ploramorts Marina Porras
Marina Porras
Opinió Com espatllar una novel·la Marina Porras
Marina Porras
Opinió La crueltat Marina Porras