Jordi Galves

Jordi Galves
Òptica Galves Manipulació de Carner Jordi Galves
Jordi Galves
Òptica Galves En el Mar de la Bellesa Jordi Galves
Jordi Galves
Òptica Galves El mestre de l’elegia Jordi Galves
Jordi Galves
Òptica Galves El darrer llibre de Jordi Puntí Jordi Galves
Jordi Galves
L'enamorada Llança La càrrega Jordi Galves
Jordi Galves
L'enamorada Llança Emblanquineu els negres Jordi Galves
Jordi Galves
L'enamorada Llança Llibertat, oh llibertat Jordi Galves
Jordi Galves
Opinió D’indumentària islamista Jordi Galves
Jordi Galves
L'enamorada llança Curs accelerat de terrorisme Jordi Galves
Jordi Galves
Opinió Capital del dolor Jordi Galves
Jordi Galves
L'enamorada llança Antoni Puigverd confessa Jordi Galves
Jordi Galves
L'enamorada llança Encara bellugo Jordi Galves
Jordi Galves
L'enamorada Llança Gregorio Morán no és mort Jordi Galves