Jordi Galves

Jordi Galves
L'enamorada llança La falsa poesia és un senyal (i III) Jordi Galves
Jordi Galves
L'enamorada llança La falsa poesia és un senyal (II) Jordi Galves
Jordi Galves
L'enamorada llança La falsa poesia és un senyal Jordi Galves
Jordi Galves
L'enamorada llança Barcelona té poder Jordi Galves
Jordi Galves
L'enamorada llança Claustres volàtils Jordi Galves
Jordi Galves
L'enamorada llança Una Generalitat imperial Jordi Galves
Jordi Galves
L'enamorada llança Sant Pau del Camp Jordi Galves
Jordi Galves
L'enamorada llança Entusiasta de la Yource Jordi Galves
Jordi Galves
L'enamorada llança La cova de la Sagrada Família Jordi Galves
Jordi Galves
L'enamorada llança Barcelona des de dalt Jordi Galves
Jordi Galves
L'enamorada llança Com educar-te a tu mateix Jordi Galves
Jordi Galves
L'enamorada llança Llovet, pepet Jordi Galves