Jordi Galves

Jordi Galves
Òptica Galves

El dret de Catalunya, amics, el dret

Jordi Galves
Jordi Galves
L'enamorada llança

Emerson o l’eficàcia del pensament

Jordi Galves
Jordi Galves
Òptica Galves

Un estudi cultural que ens calia

Jordi Galves
Jordi Galves
L'enamorada llança

Una mica de Chesterton per afrontar un judici

Jordi Galves
Jordi Galves
L'enamorada llança

Miller i la política

Jordi Galves
Jordi Galves
L'enamorada llança

Som el bon salvatge

Jordi Galves
Jordi Galves
L'enamorada llança

El cardenal

Jordi Galves
Jordi Galves
L'enamorada llança

Viatge a Catalunya

Jordi Galves
Jordi Galves
L'enamorada llança

Tocqueville

Jordi Galves
Jordi Galves
L'enamorada llança

El filòsof es queda a Roma

Jordi Galves
Jordi Galves
L'enamorada llança

El filòsof que viatja

Jordi Galves
Jordi Galves
L'enamorada llança

Miró enfilat a l’escala

Jordi Galves