Joan Magrané

RAQUEL GARCIA TOMAS
Músics de 2018 Una generació Joan Magrané
Quartet Gerhard - Michal Novak
Músics de 2018 Gerhard, potència de quatre Joan Magrané