Bernat Dedéu

Bernat Dédeu
Mille e tre Proust i la gelosia Bernat Dedéu
Bernat Dédeu
Mille e tre Filosofia a secundària Bernat Dedéu
Bernat Dédeu
Mille e tre Caballé, la més gran Bernat Dedéu
Bernat Dédeu
Mille e tre No tinc res a dir Bernat Dedéu
Bernat Dédeu
Mille e tre Princesa Garcés Bernat Dedéu
Bernat Dédeu
Mille e tre El meu heroi Leonard Bernstein Bernat Dedéu
Bernat Dédeu
Mille e tre Carles Hac Viu Bernat Dedéu
Bernat Dédeu
Mille e tre Llegiu Josep Maria Miró! Bernat Dedéu
Bernat Dédeu
Mille e tre Rellegir 'El Canvi' de Bauçà Bernat Dedéu
Bernat Dédeu
Mille e tre El Glosari d'en Monti Bernat Dedéu
Bernat Dédeu
Mille e tre Em fas feliç, Josep M. Argemí Bernat Dedéu
Bernat Dédeu
Mille e tre Knausgård i la repetició Bernat Dedéu