Deia Eugenio Trías que l'incest és monstruós perquè crea monstruositats lingüístiques. És a dir: si dos germans procreen, el pare del fill passa a ser simultàniament el seu oncle, cosa que indica un gran desviament moral perquè per a aquest híbrid humà no tenim cap terme. 

Avui hi ha algunes realitats familiars sense termes que les designin. És el cas de les parelles del mateix sexe que tenen criatures. També hi ha altres realitats familiars amb un lèxic contaminat. Els contes dels germans Grimm van plens d'històries de madrastres terribles, que s'allunyen del que qualsevol dona voldria ser pels fills de l'home que estima. 

Quines solucions lingüístiques s'empesquen els que ho viuen? Com és el discurs cultural que ara despunta i vol explicar les noves familíes? D'això, que avui comenten la Carme Junyent i la Dalia Rajmil Bonet, n'anirem parlant aquests dies. La cultura fixa la sensibilitat de diverses generacions, però hi ha vegades que la vida d'un sol home s'avança als relats culturals del seu temps, que ja no l'expliquen, i busca solucions que Eugenio Trías no hauria imaginat. Que no sigui la falta de recursos lingüístics el que determini què és i no és una monstruositat. 

robertoruiz
Nous models familiars Noves famílies, velles paraules M. Carme Junyent
Magnum
Nous models familiars Quan la diversitat triomfa Dàlia Rajmil Bonet