Edicions 3i4 publica el clàssic d'Ernest Renan Què és una nació?, un dels textos fonamentals en la concepció i l'estudi del nacinalisme.

Es tracta d'una conferència que Renan va pronunciar a la Sorbona el març del 1882 i que va publicar-se posteriorment en el volum Discursos i conferències (1887). Segons el liberal francès, el que definia la nació era la voluntat de viure junts, i nació implicava "cohabitació de les diferències". Així es deixava enrere la visió romàntica de Herder, que vinculava la nació a la sang.

El text, traduït pel filòleg i historiador Ramon Alcoberro, porta pel pròleg una conferència de Jordi Pujol, on situava l'autor dins de l'evolució teòrica dels nacionalismes i n'adaptava les tesis a la realitat catalana.