Les noves tecnologies han provocat canvis evidents en la nostra manera de relacionar-nos i comunicar-nos. Aquest sisme tecnologicosocial ha originat l'aparició de noves maneres d'interpretar el nostre model de vida com, per exemple, la nostra faceta laboral. Per algunes empreses, especialment startups, les possibilitats tecnològiques han derivat en el teletreball, és a dir, en la feina realitzada des de casa i, per tant, a distància de l'empresa. Es tracta d'un model cada vegada més estès en els últims anys i que resulta molt qüestionat en tractar-se d'una idea rupturista respecte del model de feina tradicional.

Una de les grans companyies que s'ha apuntat al teletreball ha estat Orange España, que durant el proper mes començarà a implantar el seu nou Pla de Treball Flexible perquè més de 3.000 treballadors disposin d'un dia a la setmana per treballar a distància sense haver d'anar presencialment al seu lloc. Aquesta proposta no s'aplicarà amb aquells treballadors que són imprescindibles en el seu lloc de treball com, per exemple, el personal de botiga o aquells que necessiten material només accessible al seu centre laboral. D'altra banda, la seu central de Toyota va enviar l'estiu passat 25.000 dels seus 75.000 treballadors a treballar des de casa.

Tanmateix, una altra important firma com IBM, una de les primeres a funcionar a través del teletreball des de fa més de 30 anys, ha decidit que l'equip que treballava a distància ha de tornar a l'oficina de forma permanent. Aquest moviment brusc, expliquen des de Quartz, es deu a un canvi en la direcció del departament de màrqueting que aposta pel contacte social, la discussió d'idees i arguments, així com la col·laboració i el treball en equip directe i immediat. Per tant, l'equip que fins ara operava a distància ha estat instat a treballar a qualsevol de les oficines d'IBM als Estats Units. El 2009, el 40% de la plantilla global funcionava a través del teletreball, la qual cosa va permetre que la companyia estalviés més de 100 milions de dòlars anuals en reduir l'espai de les seves oficines en 23 milions de metres quadrats.

Reuters/Nir Elias

Els perills del teletreball

Encara que diversos estudis destaquen que el teletreball millora el rendiment i la productivitat, suposa un estalvi de costos per a cada treballador i redueix les distraccions, el cert és que la majoria d'empreses no apliquen aquest model. Les companyies continuen apostant per la feina presencial i el treball dels equips de costat, sent de vital importància que els espais per treballar estiguin ben adequats.

Des de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) destaquen, precisament, que aquells que treballen a distància han de tenir unes instal·lacions preparades per al correcte funcionament del seu teletreball. És un problema que algú treballi des de casa en un espai mal adequat i, en tractar-se d'una propietat privada, cap alt càrrec no pot verificar que aquestes condicions siguin segures i idònies. També parlen dels perills psicosocials derivats d'una falta de suport per part dels companys. El teletreball implica una solitud a la qual les relacions humanes es veuen completament reduïdes a simples intercanvis de missatges i correus electrònics, amb la qual cosa es dificulta enormement la complicitat que s'estableix físicament. Això deriva també en una falta de relació amb els càrrecs superiors que pot generar desconfiances i dificultats per aspirar a llocs de més responsabilitat.

D'altra banda, el teletreball pot comportar un problema a l'hora de diferenciar la vida laboral de la vida personal. En realitzar les tasques des de casa i funcionar partint d'objectius, els horaris poden variar en barrejar-se una faceta amb l'altra. Dins d'aquesta possible dificultat, hi ha el risc de passar llargs períodes dins de casa si s'alternen durant les hores l'execució del teletreball amb la resta de tasques de la llar.