Martin Luther King

Rosa Parks monument
LA REVOLTA PACÍFICA (i 5) Què s’amaga darrere la història de Rosa Parks? Eduard Peris i Xavier Carmaniu