José Gil de Biedma

'Espe', el somriure espanyol
Perfil 'Espe', el somriure espanyol Enric Vila