Estacions abandonades

Les estacions ‘fantasma’ de la xarxa ferroviària de Catalunya
Estacions abandonades

Les estacions ‘fantasma’ de la xarxa ferroviària de Catalunya

Guillem Maneja Juvanteny
Les estacions ‘fantasma’ del metro de Barcelona
Estacions abandonades

Les estacions ‘fantasma’ del metro de Barcelona

Guillem Maneja Juvanteny