CDR (Comitès de Defensa de la República)

Jordi Galves
Diari de la revolta (16) “Perpinyà és Catalunya” Jordi Galves
Jordi Galves
Diari de la revolta (15) Parla un CDR del costat francès Jordi Galves