20 D

Les 'tres Catalunyes' del 20D
política Les 'tres Catalunyes' del 20D David González
Puja la participació
Puja la participació Oriol Rodríguez