L'Estat investigarà els llibres de text de l'educació catalana per veure si vulneren "la normativa vigent". Així ho ha explicat el secretari d'Estat d'Educació, Marcial Marín, que ha demanat a l'alta inspecció un "informe detallat", després de la denúncia del sindicat de professors AMES sobre "falta de rigor" en alguns continguts d'història. "Hi ha un currículum que s'ha de respectar [...] si en algun llibre de text es vulnera o no compleix aquest currículum o d'alguna manera es desenfoca, nosaltres hem d'actuar a través de l'alta inspecció", ha dit Marcial Marín.

Després d'assistir a un acte de la Confederació Espanyola de Centres d'Ensenyament (CECE), que compleix 40 anys, el secretari d'Estat ha explicat que ell mateix va demanar fa uns dies a inspecció aquest informe de manera urgent després de conèixer la denúncia del sindicat de professors. Marín ha insistit que si quan rebi aquest informe d'inspecció es comprova que "s'incompleix la legislació bàsica, llavors es farà l'oportú requeriment i s'anirà a través dels jutjats".

"Ens pronunciarem una vegada que coneguem si es vulnera o no el currículum", ha dit Marcial Marín, qui ha afegit que la competència està en els professors, que són els que elegeixen els llibres, i a les comunitats autònomes que "permeten aquesta llibertat". El secretari d'Estat ha detallat que un cop rebut l'informe d'inspecció i si s'apreciessin suposades vulneracions del currículum, es faria un "requeriment perquè la comunitat faci al·legacions i si no el compleix o no es rectifica en el període que se li dóna" s'obriria la via contenciosa-administrativa.

Evitar distorsions en la història

El ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo, va respondre ahir en el Ple de Control al Govern a una pregunta de Ciutadans sobre quines actuacions faria el Govern per garantir "el rigor acadèmic dels llibres d'història i evitar distorsions en els mateixos", en referència a textos editats a Catalunya.

El ministre va recordar que el Govern només pot activar la labor subsidiària de supervisar els continguts dels llibres de text quan hi ha una denúncia que la comunitat autònoma, que és la competent, no ha vetllat pel rigor d'aquests continguts. Méndez de Vigo va mostrar la seva disposició a estudiar un possible canvi de la llei en aquesta matèria i va recordar que pot plantejar-se en el debat del pacte educatiu.

Íñigo Méndez de Vigo va apuntar que "tots els llibres de text han de complir els requisits de rigor i respecte de valors constitucionals i que la competència de supervisar els llibres és de les comunitats autònomes en el seu àmbit territorial, mentre que la funció d'Educació és subsidiària", en el cas que no s'hagi vetllat per aquest respecte.