La Comissió Europea (CE) ha anunciat que portarà Espanya al Tribunal de Justícia de la UE per no complir les normes de contractació pública i demanarà una multa diària de gairebé 186.000 euros fins que les inclogui en la seva legislació. 

La multa que exigeix la CE és perquè Espanya no ha traslladat a temps les normes europees en matèria de contractació pública i concessions, ja que aquesta va acabar l'abril del 2016 i l'Estat espanyol encara no ha complert aquest requisit. En aquest context, la CE ja va obrir un expedient a Espanya el maig del 2016 i la va tornar a avisar durant el mes de desembre d'aquell mateix any

Després dels avisos esmentats, l'Executiu europeu ha decidit donar l'últim dels tres passos en un procediment d'infracció i portar el cas davant la Justícia Europea, en concret per les directives que afecten l'adjudicació de concessions i la contractació d'entitats en els sectors de l'aigua, energia, transports i serveis postals.

Pel que fa a la multa econòmica, la CE proposa al Tribunal de Justícia Europeu sancionar Espanya amb dues multes. La primera de 61.964,32 euros i 123.928,64 per "cada dia" que transcorri entre la data de la sentència i la data en què aquestes dues directives hagin estat aprovades en la seva totalitat i estiguin plenament vigents en el dret nacional.