Ferran Mascarell

Ferran Mascarell
Obituari Estimat Lluís, sempre hi seràs Dijous, 21 de maig de 2020