Diversos estudis asseguren que gairebé el 40 per cent dels espanyols no llegeix mai, raó per la qual els editors demanen suport públic a les biblioteques i proposen que els plans d’estudi inverteixin més temps en la lectura.

A més, els editors asseguren que una “família lectora” genera “nens lectors” o per això promouen el donar exemple des de les llars. Ara bé, les enquestes revelen que la gent més lectora és la gent jove.