L'Ajuntament de Barcelona ha aprovat en Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat el projecte refós dels túnels de Glòries, amb un pressupost de 149.267.648 euros. El projecte inclou el projecte modificat del túnel situat entre els carrers Badajoz i Castillejos (96,7 milions d'euros) i el projecte executiu actualitzat dels túnels viaris, entre el carrer Badajoz i la Rambla del Poblenou (52,4 milions d'euros). El nou projecte s'ha aprovat amb els vots a favor del govern municipal, del grup Demòcrata, ERC, C's i el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy. El govern municipal treballa ara per treure a licitació el projecte el proper mes d'octubre amb l'objectiu que les obres es puguin reprendre les obres a principis de 2018. Paral·lelament, també s'ha aprovat el projecte d'urbanització de la plaça de les Glòries per convertir-la en un gran parc urbà. La primera fase està dotada amb un pressupost de 19,7 milions d'euros.

Pel que fa als túnels, el projecte modificat del primer tram incorpora diversos canvis tècnics, com un canvi de geometria de les pantalles de formigó, una millora en l'execució del túnel sota els túnels ferroviaris, noves estructures pel desviament del clavegueram o una nova definició de les lloses de la coberta i de l'apuntalament. El projecte actualitzat del segon tram preveu una adaptació del mateix a l'obra realment executada del primer tram, així com la posada al dia de costos i criteris d'intervenció.

En el seu conjunt, l'actuació consisteix en la construcció d'uns túnels urbans –dos tubs independents amb circulació unidireccional– amb una longitud de gairebé un quilòmetre que recolliran el trànsit de la Gran Via, amb un trànsit mitjà de 90.000 vehicles diaris. Els túnels segueixen la traça de Gran Via i passaran per sota de quatre túnels de metro i de Rodalies.

A partir de l'aprovació inicial del nou projecte, el govern municipal treballa per licitar, mitjançant lots i de manera conjunta, la construcció dels dos trams de túnels el proper mes d'octubre. L'objectiu és reiniciar les intervencions a principis del 2018, amb una durada prevista de l'obra civil de 32 mesos. D'acord amb el calendari establert, es preveu la posada en funcionament de tota la infraestructura el primer trimestre de l'any 2021, un cop licitades i executades les obres complementàries d'instal·lacions i acabats.

D'altra banda, actualment s'estan finalitzant els tràmits per a la liquidació del primer contracte d'obres, després que el 24 d'abril de 2017, el Consell d'Administració de BIMSA notifiqués la resolució del contracte a la unió temporal d'empreses formada per Comsa, SAU, Copisa Constructora Pirenaica, SA, Benito Arnó e Hijos, SAU; Romero Gamero, SAU, a conseqüència dels endarreriments previstos per causes imputables al contractista i en aplicació del que preveia el propi contracte d'obra. 

El futur parc urbà, també en marxa

En paral·lel, la Comissió de Govern també va aprovar inicialment dijous passat el projecte d'urbanització de l'àmbit Clariana de la plaça de les Glòries. Es tracta de la primera etapa del projecte global Canòpia Urbana, que convertirà la plaça en un gran parc urbà. En concret, la Clariana comprèn l'espai que queda entre els carrers Independència i Cartagena. Pel nord, l'àmbit s'estén fins al edificis existents del carrer de Consell de Cent, i pel sud, fins al vial provisional de la Gran Via. En total, una superfície de 45.860 metres quadrats.

El projecte comptarà amb una inversió de 19,7 milions d'euros i està previst que les obres comencin el gener de 2018 i finalitzin al cap d'un any. La intervenció preveu una gran esplanada de gespa, un nou passeig per vianants i bicicletes a la rambla dels Encants, jocs infantils, una zona lúdica i esportiva amb una pista polivalent o una àrea per a gossos, així com una àrea pel manteniment i la gestió dels espais verds.