Gairebé la totalitat dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona respira un aire amb major contaminació del recomanat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). És la conclusió principal que es desprèn de l’Informe d’Avaluació de la Qualitat de l’Aire de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).

Concretament, el 95% de la població de la capital catalana està potencialment exposada a nivells anuals de partícules en suspensió superiors als nivells de referència internacionals. Malgrat que l'informe detecta un descens de la contaminació els caps de setmana, els nivells dels dies festius segueixen sent superiors a les referències de partícules PM10 i PM2,5, benzè, ozó, benzopirè i diòxid de nitrogen (NO2). D’aquesta darrera substància, l’estudi, que ha analitzat els principals contaminants de la ciutat a l’atmosfera, revela que el 68% de barcelonins en respiren més del recomanat diàriament.

Segons ha informat el consistori en un comunicat, les dades s'han recollit a 11 estacions de la Xarxa de Vigilància de la Contaminació Atmosfèrica situades en zones d'alta intensitat de trànsit i de monitoratge del fons de la contaminació.

Transport públic i bicicleta per contrarestar

Davant d'aquestes xifres, l'ASPB recomana polítiques de disminució del trànsit diari de forma global, usar vehicles menys contaminants i reduir l'ús dels vehicles de motor privats a favor del transport públic i la bicicleta.

Així mateix, demana caminar i fear esport per carrers amb poc trànsit i en hores de menor circulació, i recomana especial cura als col·lectius més vulnerables: les persones amb malalties cardíaques, els nens menors de 6 anys, les dones embarassades i la gent gran.