Lang ES
Powered by Naturgy
per Guillem Maneja Juvanteny
Fons Contenidors Arbre

Com convertir les escombraries en gas renovable?

L'economia circular arriba als residus que generes. Sabies que els teus residus orgànics també es poden reaprofitar?
Fons ocells
camio-brossa camio-porta camio

Aquí és on acaba una part important de les deixalles que generem al nostre dia a dia.

Encara que pugui semblar impossible, d'aquests residus es pot extreure gas renovable.

Bombolla

Vols saber com
s'aconsegueix?

Abocador Elena
A Cerdanyola del Vallès trobem la primera planta d'Espanya que ha injectat gas renovable procedent de l’abocador a la xarxa de distribució: la Planta Elena.
Planta Elena
Aquí, per mitjà d'un procés de digestió anaeròbica dels residus orgànics s'obté el biogàs que, sotmès a un procés de purificació i enriquiment, aconsegueix extreure biometà, un tipus de gas renovable.
La planta Elena produirà 12 GWh/any de biometà que serà injectat a la xarxa de distribució de gas, l'equivalent al consum anual de 3.200 llars.
On utilitzem aquest gas natural?
Ús comercial
Mobilitat
Ús industrial
Ús domèstic
Els beneficis del gas renovable
Evita emissions de CO2
Amb el funcionament de la Planta Elena, s'evita l'emissió a l'atmosfera de 2.400 tones de CO2 a l'any, l'equivalent a plantar 5.000 arbres.
Participa al desenvolupament econòmic
Contribueix al desenvolupament econòmic del medi rural i a la cohesió territorial en zones amb reptes demogràfics
Ajuda a resoldre el problema ambiental de les emissions
Realitza una bona gestió dels residus, que emetien gasos contaminants a l'atmosfera i que ara s'aprofiten i canalitzen per convertir-los en recurs renovable
Substituïble pel gas natural
És intercanviable amb el gas natural de la xarxa de distribució i de transport
Aprofita la xarxa de distribució existent
Utilitza la xarxa de gas existent, minimitzant la inversió necessària per a la seva distribució
Contribueix a l'economia circular
El productor dels residus també es veu beneficiat, creant models d'economia circular
Naturgy té com a objectiu que el 2050 tot el gas que circuli per les xarxes sigui d'origen renovable