ES

Com podem
fer de casa
nostra un espai
energèticament
eficient?

Un article de Mònica Escrivà
per Naturgy

A l'hivern et costa
mantenir l'escalfor a
casa? A l'estiu creus
que l'aire fred no es
conserva prou?

En aquest article t'explicarem alguns
consells per millorar el benestar i
l'eficiència energètica de casa teva,
que a la vegada et permetran reduir
la factura
energètica.

Estalvia fins
a un 27%

Els habitatges espanyols tenen un
potencial d'estalvi del 27,4%
de la factura al qual es podria
arribar millorant els hàbits i els
equipaments de la llar. El que
suposa un estalvi
d’uns 300 euros anuals
en funció de les mesures adoptades.

Anys 70

El 80% de les construccions són dels
anys 70 i, per tant, són ineficients
energèticament.

Això fa que hi hagi elements de casa
nostra que tinguin una despesa més
elevada del que és habitual i pot ser,
conjuntament amb altres factors, una
causa de la pobresa energètica en les
famílies més vulnerables.

Quins canvis
podem fer per
corregir la
ineficiència a
la nostra llar?

Fes clic sobre cada element de la llar
i descobreix com estalviar.
Habitació

Habitació

Finestra El 40% de les pèrdues de calor es produeixen a través de les finestres. Sovint, els habitatges més antics no tenen instal·lades finestres amb doble vidre. Fer ús d’aquest tipus de finestres fa que es mantingui millor la temperatura interior de l’habitatge.

Persianes Amb la instal·lació i l’ús adequat de les persianes ajudem a mantenir la temperatura de la llar tant a l’hivern com a l’estiu.

Aïllament exterior Un correcte aïllament de les façanes és essencial per la climatització de la teva llar. Per exemple, amb la instal·lació de llana mineral es poden sanejar els murs de l'habitatge i corregir els problemes d'aïllament. Aquest material no requereix temps d’espera per a l’assecatge i evita el desallotjament dels veïns.

Bany

Bany

Aixeta A l'hora d'utilitzar l'aixeta, pots aconseguir més eficiència amb la instal·lació de sistemes de reducció del cabal de l'aigua.

Sala d'estar

Sala d'estar

Llum Fer ús de bombetes led o de baix consum. L’any 2004 l’ús de làmpades eficients era del 29%. El potencial d’estalvi en il·luminació a les llars espanyoles amb aquesta modalitat de bombetes és de 1.9GWh, el que representa 340 milions d’euros.

Aire condicionat Fer un control correcte de l’aire condicionat a l’estiu. Regula la temperatura interior de la llar mitjançant el termòstat. La temperatura ideal a dins de casa és de 20º. Com passa també amb els radiadors, cada grau de més fa que la teva factura s’incrementi un 8%.

Radiador Quants anys tenen els teus radiadors? L'antiguitat dels sistemes de calefacció poden ser un factor d'ineficiència energètica. Per garantir el seu bon funcionament s’han de purgar periòdicament. Cada grau de més, genera un increment del 8% en la teva factura.

Aïllament interior Aïllar correctament casa nostra ens permetrà evitar pèrdues de temperatura. Les pintures tèrmiques fan que la temperatura interior de la nostra llar sigui més estable, ens ajuda a prevenir humitats i redueix el soroll exterior.

Catifa Amb un fet tan simple com col·locar una catifa a la sala d’estar o a les habitacions podem evitar el fred i reduir sorolls.

Cuina

Cuina

Caldera L’any 2007 es va establir l’obligatorietat de la revisió de les calderes. Les revisions i el bon manteniment milloren l’eficiència energètica. Actualment, el 89% de les llars està complint amb la normativa.

Rentadora Fer ús del rentat amb aigua freda i esperar que estigui plena per fer-ne ús. Fer ús de programes curts.

Olla exprés L'olla exprés millora l'eficiència energètica perquè no permeti la sortida d'aire o de líquid per sota de la pressió establerta. Permet una cocció dels aliments en menys temps que una olla convencional i la reducció d’un 80% de l'energia.

Rehabilitació
energètica de
la llar

L'eficiència energètica pot millorar-
se independentment dels diners que
hi vulguis invertir.
La inversió es
recupera mitjançant la reducció de
l'import de les factures. Invertir en
eficiència és cosa de tots.

Les xifres de la
rehabilitació

Un estudi de la Fundació Naturgy explica que una reforma exprés amb set mesures de baix cost augmenta el 22% el nombre de dies de benestar a l'any i pot suposar un estalvi de fins a 650 € anuals.

Amb aquestes millores de fàcil execució, que es poden fer des de l'interior de l'habitatge i sense necessitat de llicència d'obra, es pot millorar l'eficiència dels habitatges.

Arran de la publicació d’aquest estudi, la Fundació Naturgy ha promogut la creació d'un fons solidari de rehabilitació energètica per fer millores i reformes exprés en habitatges de col·lectius en risc d’exclusió.

Disseny i programació: Copymouse Studio
El fons està obert a tothom i la Fundació es
compromet a aportar el mateix import que el
públic interessat doni a aquesta iniciativa. Els
apartats que s’inclouen dins les actuacions
d’aquest fons són: