Catalunya és un país de boscos, l'aprofitament de la biomassa forestal com a font d'energia renovable i sostenible és bo per als nostres boscos, bo per al medi ambient, bo per al territori i bo per a nosaltres.

Vols descobrir per què?

Sabies que apostant per la biomassa forestal protegim el bosc ?

La biomassa forestal és matèria orgànica que també pot ser utilitzada com a font d'energia a través de diversos processos com, per exemple, la combustió.
Fusta, llenya i també pinyols d'oliva, clofolles d'ametlla, podes de vinya i altres subproductes agrícoles o forestals es reconverteixen en font autòctona d'energia per a llars, industria o serveis.
La biomassa forestal és una energia verda i renovable, respectuosa amb el medi ambient i que contribueix a la lluita contra el canvi climàtic.

Per què?

És energia verda, és a dir, amb la seva combustió no afegim C02 a l'atmosfera i, per tant, no contribuim a l'efecte hivernacle.
A més, és renovable, ja que els nostres boscos creixen any rere any.
La biomassa forestal és una energia de proximitat, amb un cost inferior al dels combustibles fòssils, que ajuda l'economia local.
És ideal per generar calor, ja sigui per escalfar la nostra llar o per escalfar l’aigua. Les estufes de pèl·let o les calderes d’estelles són eficients i còmodes.
Crea nous llocs de treball i inversions per al territori, al mateix temps que ajuda la viabilitat de la gestió forestal.
L'aprofitament de la biomassa forestal, a més de disminuir la càrrega de combustible i el risc d'incendis forestals, contribueix a la millora de la gestió forestal, la conservació del medi i la seva biodiversitat.
Per això, promoure l’ús i la producció de biomassa forestal com a font d’energia renovable vol dir també protegir el territori. Aquests són els objectius del Pla biomassa km 0 per fer possibles els reptes d’energies renovables en l’horitzó 2030 a la demarcació no metropolitana de Barcelona.

Perquè l’aprofitament de la biomassa forestal ajuda a cuidar els boscos.

Amb la biomassa forestal, tots hi guanyem

Aquesta és una operació del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) inclosa en el projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) BCN Smart Rural liderat per la Diputació de Barcelona i cofinançat per aquesta entitat i la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
El PECT BCN Smart Rural valoritza i innova la gestió agrosilvopastoral a través d’una estratègia intel·ligent de desenvolupament rural del territori articulada sobre una economia verda, circular i local que aporta beneficis en l’àmbit econòmic, social i ambiental i afavoreix el reequilibri territorial.