Tal dia com avui de 1846 naixia Josep Torres i Bages, pare del catalanisme conservador, intel·lectual i home molt actiu en la cultura i la política de l'època. Us oferim el fragment més representatiu de La tradició catalana (1882), la seva obra principal. 

“La restauració de tots els elements permanents que integren la vida del nostre país excita naturalment el desig d’aconseguir l’autonomia dels pobles i mai aquests no han estat menys autònoms que en els temps post-revolucionaris; el daurat servilisme de la moda, la il·lusió causada per certs mots pretensiosos, més de xorca influencia, la realitat d’una decadència en la manera d’ésser passada i altres causes que no són ara del cas, despertaren el modern furor nihilista, un criminal odi parricida, una vana amor a les coses estrangeres; i la Llei nacional quedà gairebé esborrada. En aquest etimològic, clàssic i fecund sentit devem tots ésser autonomistes; la pretensió de viure segons la pròpia Llei, quan aquesta existeix, i no subjectes a una llei forastera, és una nobilíssima aspiració que desgraciadament no tenen molts que d’altra part amen Catalunya.

A aconseguir aquesta autonomia deuen dedicar-se tots els nostres esforços: mes l’autonomia d’un poble es funda en sa vida moral. Als pobles autònoms podem, en un cert sentit, aplicar aquelles paraules de les divinals Escriptures: ipsi sibi sunt lex, porten sa Llei en llurs pròpies entranyes, i aquesta, com tota altra llei, enclou un principi racional i un principi ètic. L’estudiar, educar i fomentar aquests dos principis és refonamentar l’edifici de la nostra autonomia.”