Els qui impugnen l’actual estat de les coses són perseguits per unes institucions que porten Espanya al fracàs.