Aquestes dades es desprenen de l’informe que ha encarregat l’equip de govern de l’Ajuntament de Barcelona a una auditoria on es revelen diverses irregularitats en el projecte i contractació de les obres del túnel de la plaça de Les Glòries.

Janet Sanz, tinenta d’alcalde d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat ha estat l’encarregada de presentar aquest dijous les conclusions de l’informe on s’afirma que les obres generaran un retard de 19 mesos i un sobrecost de gairebé el 20% del preu d’adjudicació. El govern d’Ada Colau ha encarregat un estudi tècnic i un altre de jurídic per veure amb quines possibilitats legals compta per demanar responsabilitats.

L'auditoria, encarregada per Barcelona Infraestructures Municipals SA (BIMSA) a l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC), conclou que l'oferta que va presentar la UTE que va guanyar el concurs, de 60,1 milions d'euros, va ser un 24,3% més baixa del preu de licitació, cosa que "suposava un risc econòmic rellevant que fa molt difícil el normal desenvolupament de l'obra".

Entre d'altres irregularitats, l'auditoria, que qualifica l'obra d'"alta complexitat", ha trobat que hi va haver "una incompleta informació prèvia, i previsions i avaluacions de riscos econòmics i temporals excessivament optimistes per part del projectista".

L’auditoria reconeix que hi ha hagut també "causes sobrevingudes", i conclou que la UTE adjudicatària "no disposa dels recursos adequats per disminuir els retards generats"