Segons un estudi elaborat per la Universitat Complutense de Madrid, l’ús constant del telèfon mòbil ja es considera una addicció pel 5% de la població espanyola. L’estudi també conclou que un ús abusiu del telèfon està molt relacionat amb l’ansietat, la impulsivitat i la depressió.

El 15,4% de la població en fa un ús molt elevat fins al punt de poder comportar complicacions, segons informa el document, mentre que pel 5,1% de la població ja és una addicció diagnosticada oficialment. Aquest estudi es basa en qüestionaris elaborats entre gener i desembre de 2014 a un total de 1.126 individus d’entre 16 i 65 anys.

L’ús del telèfon mòbil es converteix en problemàtic quan és excessiu, pel que fa a hores, o quan interfereix en activitats quotidianes, laborals, familiars o socials. Aquests individus que ja han arribat a un nivell de dependència elevat mostren símptomes com dificultat per resistir els impulsos, angoixa o addicció a altres substàncies. En alguns casos la dependència pot estar relacionada amb malalties psíquiques o amb l’alcoholisme.

El col·lectiu més afectat per aquesta addició són els joves; sobretot els de 16 anys. Tot i això aquest problema també arriba a una població més adulta de fins a 45 anys.