El govern espanyol interposarà un recurs d'inconstitucionalitat contra determinats preceptes de la Llei de Catalunya 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi Civil que regula "de forma innovadora" el contracte de compravenda "desoint la doctrina del Tribunal Constitucional".

El Consell de Ministres ha acordat sol·licitar a l'Executiu la interposició d'aquest recurs d'inconstitucionalitat a la disposició autonòmica que regula el contracte de compravenda, la cessió de finques o l'aprofitament urbanístic a canvi de construcció futura i el contracte de permuta. El govern espanyol observa "importants innovacions" respecte del contracte de mandat i del contracte de gestió.

En la referència del Consell, argumenten que aquestes matèries es troben dins de les competències exclusives de l'Estat. En concret, recorden que les competències constitucionals en matèria de dret civil "no emparen una regulació, per part de les comunitats autònomes, innovadora o respecte d'institucions que no es trobessin contingudes en el dret civil autonòmic en qüestió amb anterioritat a la Constitució".

De la mateixa manera, assenyalen que la Carta Magna estableix la competència exclusiva en matèria de "legislació mercantil", de manera que els preceptes de la llei podrien vulnerar el principi d'unitat de mercat.